Portofoliu consilier educativ și comisia diriginților

 1. DOCUMENTELE CONSILIERULUI EDUCATIV
 • Curiculum vitae
 • Fişa postului
 • Plan managerial propriu
 • Banca de date: – norme, instrucţiuni regulamente, programe, proiecte educative naţionale, planuri cadru si programe şcolare de orientare si consiliere, ghiduri şi materiale auxiliare
 • Calendarul activitatii educative la nivelul scolii, judetean și national
 • Proiecte și programe educative derulate
 • Materiale care reflecta activitatile (inclusiv poze, proces verbal/fisa de activitate)
 • Rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice obţinute la concursuri, festivaluri etc.;
 • Proiecte educative si  programe educative speciale (planul de acţiune privind violenţa în şcoală, stoparea abandonului şcolar, prevenirea delicvenţei juvenile, a consumului de droguri, a traficului de persoane etc.)
 • Parteneriate
 • Oferta curriculară-opţionale (educaţie ptr. sănătate, educaţie ptr. cetăţenie democratică, educație ecologică) 
 1. COMISIA DIRIGINTILOR – ordin nr. 5132/2009
 • Componenţa comisiei, responsabilităţi
 • Orar-dirigenţie
 • Graficul inspecţiei la orele de dirigenţie
 • Asistente – fişa tip de asistenţă pentru lecţia de consiliere şi orientare
 • Formarea continuă a dirigintilor (modulul de consiliere si orientare)
 • Analiza activităţilor educative din perioada anterioară, cu stabilirea nevoilor educaţionale pentru perioada următoare
 • Programul de activitate al comisiei (să cuprindă activităţi periodice / lunar câte o activitate / de autoperfecţionare şi perfecţionare la nivel local, pe cât posibil realizate prin activităţi practice, inter-asistenţe şi analize de ore, dezbaterea unor probleme educative majore ale şcolii cu propuneri concrete de soluţii etc.) + materialele care dovedesc ca s-a tinut activitatea respectiva
 • Proiecte de lecţii, planificări didactice pe clase/cerc
 • Referate, proiecte didactice şi procese-verbale ale şedinţelor comisiei
 • Programul activitatilor educative/clasa
 • Situații (absenteism, abandon scolar, disciplina, participarea la concursuri și rezultatele, optionale- orele d e educatie pentru sanatate, educatia ecologica, CES, cercuri cu elevii)
 • Programe de meditații (unde este cazul)