Plata sentințelor judecătorești privind ajutorul financiar pentru carte de specialitate – 50 euro

SIP Hunedoara a câștigat în instanțele de judecată procesele privind acordarea ajutorului financiar în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic pentru anul 2010.

Instanța a apreciat că plata ajutorului trebuia să se efectueze proporțional cu perioada cât dispozițiile Legii nr. 315/2006 au fost în vigoare, respectiv, până la data de 3 iulie 2010. Suma la care sunt îndreptățite cadrele didactice este de 50 de euro (echivalent în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data plății efective).

SIP Hunedoara a depus în această săptămână la ISJ Hunedoara și MECTS cererea de punere în executare a sentințelor judecătorești. Conform estimărilor noastre, sumele vor fi plătite până la sfârșitul anului sau cel târziu în luna ianuarie 2013.

Anexa 1: centralizator hotărâri judecătorești pentru anul 2010

Anexa 2: centralizator hotărâri judecătorești pentru anul 2009 (restanțe)

Sursa: siphd.ro