“Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi”(PROD)

În perioada 17-20 septembrie 2012 a avut loc, în Londra, a patra întâlnire din cadrul proiectului Leonardo Multilateral PROD. La întâlnire au participat cele şase instituţii partenere din: Spania (Asociaţia DELOA – coordonatorul proiectului), Bulgaria (Asociaţia Industrială Plovdiv), Marea Britanie (The Streetwyze community youth music project), Polonia (Şcoala de Educaţie Specială din Tarnowskie Gory), Cehia (Clubul Sportiv pentru persoanele în scaun cu rotile din Ostrava) şi România (Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”– Paşcani).

Acest proiect îşi propune să crească numărul de activităţi ce au ca scop orientarea persoanelor cu nevoi speciale în pregătirea profesională, înlăturarea barierelor pe care aceştia le întâlnesc în încadrarea pe piaţa muncii, găsirea de soluţii şi diseminarea bunelor practici, pentru a le face accesibile tuturor celor interesaţi. Alături de acestea menţionăm devoltarea înţelegerii legată de problemele oamenilor cu nevoi speciale, atât pentru a combate reticenţa angajatorilor faţă de angajarea unor persoane cu dizabilităţi, dar şi slaba comunicare între persoanele cu dizabilităţi şi între ei şi instituţiile publice. Acesta activităţi sunt completate de realizarea publicaţiei “Orientarea profesională a persoanelor cu nevoi speciale” şi a ghidului “Bune practici în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi”, dar şi prin folosirea de broşuri, postere, website-uri şi alte canale media.

Proiectul PROD oferă şansa de a disemina rezultatele şi produselor sale în instituţii de pregătire profesională, instituţii administrative, ONG-uri, firme, alţi parteneri locali. Până la momentul actual, s-a făcut un studiu al situaţiei curente a persoanelor cu dizabilităţi în dimensiune locală/naţională, au fost aplicate chestionare, s-au întocmit scurte rapoarte, au avut loc diverse întâlniri cu presa, iar împreună cu parteneri locali s-au definit bunele practici în orientarea şcolară şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi. La întâlnirile de lucru cu partenerii locali s-a asigurat un transfer de cunoştinţe, s-a împărtăşit din experienţa profesională, s-au discutat modele de bune practici. Pe toată durata partneriatelor încheiate, instituţiile partenere vor continua schimbul de experienţe prin analiza reciprocă şi popularizarea exemplelor de bune practici, precum şi inserţia persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.

Gazda din Marea Britanie (The Streetwyze community youth music project) este o organizaţie ce se ocupă cu integrarea profesională a tinerilor aflaţi în situaţii de risc social, integrare realizată prin muzică. Începând cu anul 2009, organizaţia oferă burse privind studierea unui instrument musical (chitară, clape sau tobe – la alegere) sau realizarea de producţie muzicală, cu ajutorul voluntarilor echipei Streetwyze. Pentru a oferi servicii educaţionale tinerilor cu nevoi speciale de învăţare, Streetwyze s-a alăturat organizaţiei de învăţământ superior de la Big Yellow Barking pentru a completa această initiativă comunitară. Aceasta organizaţie consideră că nu este doar responsabilitatea şcolilor, poliţiei şi a consiliului local crearea de oportunităţi pentru angajarea pe piaţa forţei de muncă. Organizaţia britanică primeşte un ajutor activ din partea mass-media locală şi naţională, ca şi din partea Primului Ministru David Cameron, a parlamentarului Margret Hodge, a consilierului local Simon Jones. Gazdele ne-au oferit posibilitatea de a înţelege modul lor de a lucra cu tinerii cu nevoi speciale de învăţare, de a vedea cât de deschişi şi receptivi sunt aceşti copii. În ultima zi de lucru am fost spectatorii unui show muzical în care momentele au fost construite cu elevii cu nevoi speciale din ţările partenere. După doar două zile de pregătire voluntarii englezi au finalizat un scurt proiect muzical în care au fost implicaţi un grup de copii cu nevoi speciale, venit din Polonia care au cântat vocal sau instrumental.

Întâlnirea din Marea Britanie a reprezentat o nouă şansa de a întelege mai bine problemele persoanelor cu nevoi speciale, o cale de a căpăta mai multă experienţă în cooperarea internaţională. În cadrul întâlnirii de lucru derulate în Londra s-a făcut un rezumat al realizărilor, s-au reamintit următoarele sarcini ce trebuie realizate până la următoarea întâlnire de proiect ce va avea loc în Romania, s-au finalizat discuţiile asupra ghidului de Bune practici în orientarea profesională persoanelor cu dizabilităţi, s-a stabilit calendarul realizării primelor 5 capitole a publicaţiei Orientarea profesională persoanlor cu dizabilităţi.

Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” va fi gazda următoarei întâlniri din cadrul proiectului PROD în perioada 11 – 14 Decembrie 2012. Pe agenda de lucru s-au propus activităţi derulate atât în şcoală, cât şi la partenerii noştri locali. Printre aceştia menţionăm Complexul de Servicii Comunitare“ Sfântul Neculai“ din Paşcani, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Iaşi; Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere cu clasele I – XII ”Moldova” din Târgu Frumos unde topicul activităţii este “locuri de muncă pentru nevăzători”, Clubul Copiilor Paşcani, unde, în cadrul Atelierelor de lucru, se va exemplifica practica incluzivă a educaţiei oferite elevilor cu nevoi speciale.

Aşteptăm cu nerăbdare vizita partenerilor din cadrul proiectului Leonardo (PROD) atât din dorinţa de a realiza o nouă etapă în cadrul proiectului, dar şi de a împărtăşi din experienţa noastră, de a fundamenta mai strâns punţile de cunoaştere dintre instituţiile şi ţările noastre.

Prof. Cristina Brînză

Membru echipa tehnică PROD

This project is implemented with the assistance and the financial support of the EU, Programme “Leonardo da Vinci”. The contents of the project do not necessarily reflect the position of the EU/NA, nor does it involve any responsibility on their part.