Ordinul privind modul de aplicare a programelor pentru cultură generală în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi programa şcolară pentru Consiliere şi orientare

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat ordinul privind aplicarea programelor şcolare în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special. Acesta se va aplica începând cu anul şcolar 2014 – 2015. De asemenea, prin acelaşi ordin, a fost aprobată programa şcolară pentru „Consiliere şi orientare”, curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Aceasta se adresează claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a.
Documentul aduce precizări privind programele şcolare pentru cultură generală care se aplică în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a. De pildă, se stabileşte că în cadrul disciplinei „Limba şi literatura română”, clasa a XI-a, se studiază minimum 5 texte literare – un text dramatic şi patru texte poetice -, prin intermediul cărora elevii vor învăţa despre specificitatea acestora şi contextele utilizării lor.
În ceea ce privește programa şcolară „Consiliere şi orientare”, aceasta are în vedere dezvoltarea unor competenţe care se circumscriu domeniilor de comunicare interpersonală, autocunoaştere şi management personal, planificarea şi dezvoltarea carierei.
BIROUL DE PRESĂ