OMENCS 5739-2016 Metodologia mișcării personalului didactic 2017-2018

Ordinul de ministru

OMENCS 5739 de aprobare a Metodologiei de mobilitate 2017-2018

Metodologia

Metodologie mobilitate personal didactic 2017_2018

Calendarul mobilității personalului didactic

ANEXA 19 – Calendarul mobilitatii personalului didactic