OMEN 4895-2014 Metodologie privind mobilitatea personalului didactic, 2014-2015

OMEN nr. 4895/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

[stextbox id=”alert” caption=”Descarcă documentul”]OMEN_4895_2014_Metodologie_miscare_personal_didactic[/stextbox]