OMECTS 5347 Planuri cadru profil pedagogic

Ordin nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic

Descarca documentele:

Ordinul de ministru

omects_5347_2011

Plan-cadru de învăţământ/curriculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare – Anexa 1 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011

omects_5347_2011_plan_cadru_pedagogic_anexa_1

Plan-cadru de învăţământ/curriculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea: educator-puericultor – Anexa 2 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011

omects_5347_2011_plan_cadru_pedagogic_anexa_2

Plan-cadru de învăţământ/curriculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea: mediator școlar – Anexa 3 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011

omects_5347_2011_plan_cadru_pedagogic_anexa_3

Plan-cadru de învăţământ/curriuculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea: instructor de educaţie extraşcolară – Anexa 4 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011

omects_5347_2011_plan_cadru_pedagogic_anexa_4

Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice la liceele/clasele din filiera vocațională, profilul pedagogic – Anexa 5 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011

omects_5347_2011_plan_cadru_pedagogic_anexa_5

Precizări privind rolurile profesionale și competențele absolvenților liceului filiera vocațională, profilul pedagogic, specializările educator-puericultor, mediator școlar, instructor de educație extrașcolară – Anexa 6 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011

omects_5347_2011_plan_cadru_pedagogic_anexa_6