OMECTS 5271 – 2011 Repartizare cifra de scolarizare masterat

OMECTS 5271 din 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

În baza Referatului de aprobare nr. 260/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,

în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012,

având în vedere Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Descarca documentul:

omects_5271_2011_cifra_scolarizare_master