OMECTS 5262 – 2011 Rezultate clasificare universitati

OMECTS 5262 din 2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor

În conformitate cu prevederile art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

în baza Referatului de aprobare nr. 258/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,

având în vedere ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind constituirea bazei de date cuprinzând datele şi informaţiile relevante, structurate pe criterii, standarde şi indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universităţile supuse evaluării în vederea clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, precum şi ordinul ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universităţilor şi a evaluării programelor de studii universitare cu scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii,

în temeiul art. 6 alin (2) din Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2011, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetării, tinereului şi sportului emite prezentul ordin.

Descarca documentul:

omects_5262_2011_rezultate_clasificare_universitati