OMECTS 5218 – 2011 Bacalaureat 2012

OMECTS 5218 din 2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2012

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat – 2012, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. (1) Examenul de bacalaureat – 2012 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.
(2) Comisia naţională de bacalaureat poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat – 2012.
(3) Comisiile de bacalaureat judeţene/ a municipiului Bucuresti vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor de clasă din centrele de examen, în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat.
Art.3. Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.

………………………..

Descarca documentele:
omects_5218_2011_bacalaureat_2012

omects_5218_2011_anexa_calendar_bacalaureat_2012