OMECTS 5212 – 2011 Metodologie evaluare universitati

OMECTS 5212 din 2011 privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universităţilor şi a evaluării programelor de studii universitare cu scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii

În temeiul art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) și ale art. 12 lit. c) din Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, în baza referatului de aprobare nr. 253/CB /26.08.2011 privind emiterea prezentului ordin,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin:
Art. 1
(1) Se aprobă metodologia de prelucrare a datelor și informațiilor colectate în vederea evaluării primare a universităților și a evaluării programelor de studii universitare, cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii.
(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se realizează prin aplicarea formulelor de calcul și statistice, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 Direcția Generală Învățământ Superior, Echivalarea și Recunoașterea Studiilor și Diplomelor din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi instituțiile de învățământ superior acreditate din sistemul național de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Descarca documentul:

omects_5212_metodologie_evaluare_universitati