OMECTS 4865 – 2011 Norme metodologice directori

OMECTS nr. 4865 din 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic

În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, prevăzute în anexa care este parte integrantă la prezentul ordin.

Art.2. Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare, unităţile de învăţământ și unităţile conexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Descarca documentul:

om_4865_2011_norme_directori

om_4865_2011_norme_directori_anexa