OMECS 3678-2015 Metodologie întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.3678 din 8.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

În baza prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015, privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației si Cercetării Stiințifice,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înființarea, organizarea si funcționarea Centrului Național de Evaluare si Examinare, cu modificările si completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de întocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare, cuprinsă în Anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/ al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

[stextbox id=”download”]

Descarcă arhiva cu documente

OMECS_3678

[/stextbox]