OMECS 3171-2015 Înscrierea în învățământul primar 2015

ORDIN
privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

În temeiul art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice
emite prezentul ordin:

Art. 1 – Se aprobă Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3 – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Management și Rețea Școlară, Direcția pentru Învățământ în Limbile Minorităților, Direcția Generală Buget – Finanțe, Salarizare și Resurse Umane, Direcția Generală Logistică, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Sorin Mihai CÎMPEANU
București
Data 05.02.2015
Nr. 3171

[stextbox id=”alert”]Descarcă documentele

Ordin MECS nr. 3171 din 05.02.2015 inscriere in invatamantul primar 2015

Anexa 1 Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2015_2016

Anexa 2 Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016

[/stextbox]