Obiective ale inspectiei de specialitate

Obiectiv general:
Atingerea standardelor educaţionale de către elevi  prin adaptarea curriculum-ului naţional la cel local.
Obiective specifice:
1. Reflectarea reformei din sistemul de învăţământ în calitatea activităţii personalului didactic :
· calitatea planurilor manageriale şi a strategiilor comisiilor metodice/catedrelor;
· calitatea planificărilor şi a proiectării unităţilor de învăţare;
· modalităţi de diferenţiere ale curriculum-ului în raport cu vârsta, aptitudinile, deprinderile, capacităţile intelectuale şi interesele elevilor;
· relaţia profesor –elev şi rolul acesteia în descoperirea şi dezvoltarea capacităţilor individuale ale elevilor;
· eficacitatea metodelor, stilurilor şi creativităţii cadrelor didactice;
· calificarea, experienţa şi cursurile de formare urmate de către cadrele didactice;
· eficienţa evaluării formative;
· conţinutul şi caracterul creativ, stimulativ al temelor de casă şi modul în care acestea contribuie la dezvoltarea competenţelor de adaptare şi integrare în diferite contexte sociale;
· monitorizarea atingerii standardelor educaţionale de către elevi;
· sprijinul acordat elevilor pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, pentru creşterea încrederii în forţele proprii şi a stimei de sine;

2. Reflectarea reformei din sistemul de învăţământ în activitatea propriu-zisă a elevilor:
· atingerea standardelor educaţionale( ce ştiu, cât înţeleg şi ce pot să facă elevii );
· modul în care elevii se implică în lecţie şi în propria lor educaţie(pasiv, activ), felul în care este organizată activitatea( frontal, pe grupe, în perechi, etc.) şi cum cooperează elevii pentru îndeplinirea sarcinilor de învăţare( elev-elev, elev-profesor, etc);
· modalităţi de realizare a transferului intra- şi interdisciplinar în vehicularea noţiunilor, cunoştinţelor, abilităţilor, etc.;
·  calitatea lucrărilor elevilor ( caiete, scheme, desene, teme, evaluări, etc.).

Modalităţi de realizare:
– asistenţe la ore;
– discuţii cu cadrele didatice, elevii, conducerea unităţii şcolare, etc.;
– verificarea planurilor manageriale, planificărilor, materialului didactic, cataloagelor, oararului, caietelor elevilor, planurilor de intervenţie care vizează îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, etc.
– chestionare, teste de evaluare sumativă , etc.;

Constatări şi aprecieri:
Calificative acordate:
Recomandări: ( inclusiv pentru perfecţionare):

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close