Noul Contract Colectiv de Muncă a fost semnat

După mai bine de 5 ani, federaţiile sindicale reprezentative din educaţie şi Ministerul Educaţiei au reuşit să încheie un nou Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar.

C.C.M.U.N.S.A.I.P. are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă. El urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.

Părţile contractante garantează aplicarea clauzelor Contractului pentru membrii sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale semnatare ale acestuia.

Contractul a intrat în vigoare la data de 02.11.2012 şi este încheiat pe o durată de un an cu posibilitatea de prelungire.

Contract colectiv de muncă 2012

sau

Contract colectiv de muncă 2012 .doc

Sursa: siphd.ro