Norme educaționale republicane pentru realizarea investițiilor cu scop educațional

Aceste norme conţin cerinţele educaţionale impuse pentru proiectarea şcolilor generale, dar nu conţin acele prevederi tehnice care se referă la proiectarea, realizarea şi funcţionarea unor obiective stipulate în legislaţia românească în vigoare cu privire la:
– sistematizarea şi amenajarea teritoriului,
– autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
– proiectarea antiseismică,
– structura de rezistenţă a construcţiilor, a instalaţiilor şi echipamentelor aferente,
– calitatea în construcţii,
– executarea locuinţelor,
– organizarea şi finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare
– protecţia şi securitatea muncii,
– protecţia mediului,
– protecţia şi stingerea incendiilor,
– protecţia mediului.

Indiferent de natura sursei de finanţare, domeniul de aplicare al prezentelor norme cuprinde:
– unităţile de învăţământ nou înfiinţate;
– modernizarea, extinderea şi reabilitarea şcolilor existente;
– transformarea unor clădiri cu altă destinaţie iniţială în şcoli generale.

Prezentele norme au ca scop realizarea investiţiilor în domeniul învăţământului preuniversitar, în concordanţă cu cerinţele europene şi sunt adaptate totodată şi condiţiilor specifice României.

Descarcă documentul:

Norme realizare investitii educatie