MOODLE- instrument de predare si invatare

In contextul in care Tehnologia informatiei, cunoasterea si inovarea sunt elemente motrice ale cresterii inteligente, participarea la cursul de formare continua Comenius: MOODLE-instrument de predare si invatare, 22-26 august 2011, Katerini, Grecia) se inscrie ca raspuns la cerintele Comisiei Europene care propune statelor membre orientari generale pentru dezvoltarea de politici si practici precum:
-asigurarea coordonarii, coerentei si resurselor adecvate pentru formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
-promovarea unei culturi a practicii reflexive si a cercetarii in randul cadrelor didactice.
Cursul-provenit dintr-un proiect Minerva, s-a desfasurat conform scenariului propus la scoala particulara Platon si a fost foarte bine organizat atat din punct de vedere al echipamentelor (acces individual la PC cu conexiune Internet de mare viteza) cat si al trainerilor. Prestatia lor a aratat atat traditia in colaborare europeana cat si experienta in utilizarea platformei elearning MOODLE.
Continutul programului a fost bine structurat, bazat pe alternarea expunerilor cu discutii de grup, analiza studiilor de caz, sarcini la locul de munca, fiind orientat pe: introducere in constuctivism, familiarizarea cu aplicatia Moodle, exemple de buna practica si comentarea lor, suport pentru proiectarea propriilor cursuri pe platforma online. Concret, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) este o platforma de e-learning open source bazata pe doua categorii de baza: resurse (etichete, fisier text, pagina web, link) si activitati (chat, forum, quiz, chestionar, glosar, wiki).
Metodele folosite in timpul formarii s-au bazat pe principii de invatare activa dupa teoria constructivista, ceea ce mi-au sporit sansele de a dobandi noi competente dar si sa primesc feedback de la alti participanti si de la traineri.
Toate acestea au fost intregite de exemplele de buna practica ale profesorilor din scoala Platon care utilizeaza de multi ani platforma MOODLE atat in procesul didactic cat si in activitatile extrascolare cu parteneri din Europa in cadrul proiectelor Comenius si eTwinning.
Faptul ca in ultima zi fiecare participant (Italia-2, Spania-1, Romania-2) a putut sa-si insereze cursul pe platforma (https://moodle.educonlinux.eu/) si sa-l prezinte pentru evaluarea finala cu succes arata ca intreaga colaborare traineri- cursanti a fost una reusita, obiectivele cursului fiind atinse integral.
Impactul participarii se extinde pe 3 paliere:
a) in plan personal:
-imbunatatirea atat a competentelor profesionale, cat si a celor personale- lingvistice si interculturale
-abordarea constructivista a procesului didactic folosind facilitatile Moodle (lectii, fisiere, hiperlinks, forum, chestionare)
-identificarea de noi tehnici de transformare a teoriei in practica prin instalarea pe platforma a resurselor pentru elevi.
b) asupra elevilor beneficiari din Colegiul National Iasi va fi atat in plan imediat cat si pe termen lung conducand la formarea lor in acord cu initiativa europeana -O agenda digitala pentru Europa. Astfel:
*in plan imediat:
– elevii vor beneficia de o noua abordare a scenariului didactic, a procesului de invatare si evaluare, isi vor imbunatati competentele de a colecta, selecta si prezenta informatii, prin lucrul in proiecte si lucrul in echipa pe platforma MOODLE
– elevii din clasele 11-12 din Colegiul National ce vor urma cursul optional „Prelucrarea digitala si integrarea web a imaginilor” vor putea sa-si insereze proiectele pe platforma MOODLE pentru a lucra in stil colaborativ;
*pentru viitor, vor fi pregatiti pentru societatea digitala, adevarata piata unica pentru continutul si serviciile online -servicii web ale UE sigure si fara frontiere- care sa beneficieze de niveluri ridicate de securitate si incredere.
c) asupra colegilor profesori: sa participe in sesiuni de formare continua Comenius, actiunile intreprinse dupa fiecare formare conducand la amplificarea potentialului inovator al cadrelor didactice, crescand performantele in domeniul educatiei, valorificand avantajele economice si sociale ale societatii digitale.
Cresterea inteligenta pe care o propune Strategia Europa 2020 si care pune in valoare cunoasterea si utilizarea mijloacelor IT in educatie trebuie sa se regaseasca in fiecare clasa, la fiecare ora, prin folosirea metodelor creative si inovative de invatare si formare a competentelor.

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Aceasta comunicare reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

Prof. Gabriela Conea
Colegiul National, Iasi