Modificarea prevederilor privind reţinerea cotizaţiei de sindicat

Recent, Ordinul comun al MECTS, MAI şi MFP privind privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat a fost modificat.

După cum este cunoscut, în vara acestui an, revenind la principii mai sănătoase privind dialogul social şi comunicarea cu partenerii sociali, MECTS a permis organizaţiilor sindicale să colecteze cotizaţia de membru de sindicat direct de pe statul de plată, cu acordul scris anual al membrului de sindicat.

Recent, ordinul menţionat a suferit o nouă modificare în sensul că acordul scris al membrului de sindicat este necesar doar la intrarea în organizaţie.

Ordinul comun al MECTS, MAI şi MFP

Sursa: siphd.ro