Mesajul Arhiepiscopului si Mitropolitului Nifon

Cu mare bucurie şi părintească preocupare, vă transmit salutul şi aprecierea mea, acum, la început de nou an şcolar, atât profesorilor şi elevilor, cât şi părinţilor, dar şi tuturor ostenitorilor şcolii din judeţul Dâmboviţa. Începutul unui nou an şcolar este un timp plin de speranţe, încărcat de aşteptări şi de bucuria noutăţii şi a reîntâlnirii cu profesorii şi colegii, mai ales că voi, dragi copii, sunteţi nerăbdători să porniţi, iarăşi, pe drumul cunoaşterii, să înaintaţi în ştiinţă şi înţelepciune şi să susţineţi, astfel, viaţa Bisericii, a societăţii şi a familiilor voastre.

Iubiţi profesori, misiunea şcolii este fundamentală pentru formarea tinerei generaţii în spiritul valorilor creştine şi româneşti, dar şi pentru crearea unor caractere bune şi frumoase care să susţină aşteptările pe care Biserica şi naţiunea noastră le are de la cei care vor clădi viitorul nostru. Prin intermediul şcolii, românii au dăinuit în istorie şi au oferit lumii, nu doar o mărturie despre modul nostru de a trăi şi de a crede, dar şi despre principiile profund creştine care ne animă idealurile.

De aceea, nu este deloc întâmplător că primele şcoli au apărut, pe teritoriul ţării noastre, în pridvorul bisericilor, iar Ortodoxia românească a considerat întotdeauna cultura şi ştiinţa ca necesare misiunii Bisericii şi dezvoltării integrale a vieţii omului. Din aceste motive, Biserica noastră a stimulat permanent educaţia, crearea de valori culturale şi morale, precum şi numeroase opere de artă în domeniul picturii, arhitecturii, literaturii etc.

Iubiţi elevi, exigenţele şcolii, ca de altfel şi cele ale credinţei, au în vedere construirea unor personalităţi autentice şi puternice, care să manifeste tot ceea ce are mai bun şi frumos sufletul uman, toate darurile pe care Creatorul le-a oferit în chip special fiecăruia. Iubirea şi dreptatea, adevărul şi înţelepciunea, curajul şi cumpătarea, libertatea, grija faţă de aproapele şi solidaritatea cu cel aflat în necaz şi suferinţă sunt doar câteva din valorile pe care trebuie să le exersaţi în acest timp binecuvântat al şcolii. Împreună, Biserica şi şcoala vă susţin aspiraţiile şi visele tinereţii voastre, pentru a vă oferi posibilitatea edificării unor personalităţi solide. Calea sfinţeniei, pe care Biserica v-o propune, într-o lume în care există atâtea false şi dăunătoare modele şi exemple negative, este aceea a urmării învăţăturii lui Hristos.

Stimaţi părinţi, prezenţa dumneavoastră aici arată grija şi preocuparea pe care o aveţi faţă de aceşti copii, comoară a Bisericii, a societăţii şi a familiilor voastre. Acordându-le întreaga atenţie, cu responsabilitate şi înţelepciune, cu grijă şi iubire, trebuie să aveţi conştiinţa că acasă, în familie, puneţi acel fundament pe care Biserica şi şcoala construiesc. De aceea, misiunea dumneavoastră este esenţială pentru destinul acestor copii, dar şi al lumii noastre de mâine.

Într-un timp în care criza şi instabilitatea economică, politică ori socială cresc ameninţător, confuzia valorilor devine un mare rău, iar secularizarea ameninţă rădăcinile creştine ale civilizaţiei noastre, activitatea voastră, a profesorilor, părinţilor şi elevilor trebuie să amintească lumii de fundamentele noastre spirituale, de identitatea şi valorile noastre creştine. Încurajându-vă în aprofundarea a tot ceea ce este drept, adevărat, bun şi frumos, vă împărtăşesc toată dragostea noastră şi părinteşti binecuvântări, dorindu-vă succes în noul an şcolar, iar Dumnezeu, „Părintele ştiinţei şi al înţelepciunii”, să vă ocrotească, dăruindu-vă sănătate, putere de muncă şi roade bogate în această nobilă şi înălţătoare activitate.

Sursa: Jurnalul de Dambovita