Materiale clasa pregatitoare

Diverse materiale referitoare la clasa pregătitoare.

1. Argument.

2. Repere teoretice. Proiectare pedagogica.

3. Sugestii de abordare integrata – varianta A

4.  Sugestii de abordare integrata – varianta B

5. Disciplina optionala – Educatia pentru valori comportamentale si atitudini

6. Managementul clasei pregatitoare

7. Metodologie clasa pregatitoare

8. Raport de evaluare al unitatii de invatamant

9. Raport de evaluare clasa pregatitoare

10. Raport judetean clasa pregatitoare

11. Specificul evaluarii

12. OMECTS 3654 – planul cadru

13. OMECTS 3656 – aprobare programe scolare