Mapa directorului

I. Proiectare – Organizare – Evaluare
Organigrama
Structura anului şcolar
Proiectul şcolii
Plan managerial, planuri operative săptămânale
Regulamentul de ordine interioară
Evidenţa şi stadiul proiectelor naţionale şi europene în care este implicat unitatea şcolară
Avize şi autorizaţii de funcţionare
Consiliul administrativ    (componenţa cu sarcinile specifice, graficul şi tematica şedinţelor)
Consiliul profesoral  (componenţa cu sarcini specifice, graficul şi tematica şedinţelor)
Comitetul de părinţi (componenţa, activităţi)
Consiliul şcolii
Consiliul pentru asigurarea calităţii
Consiliile claselor
Situaţia încadrării
Evidenţa formării continue a cadrelor didactice
Planificarea şi evidenţa asistenţelor la ore pentru director
Graficul lucrărilor scrise
Graficul examenelor
Graficul concediilor
Organizarea claselor şi repartizarea pe săli
Criteriile de evaluare a muncii personalului salariat
Fişa postului pentru fiecare salariat
Calificativele acordate pentru fiecare angajat

II. Activitatea comisiilor metodice
Organizarea comisiilor / catedrelor
Planul cadru şi lista programelor şcolare valabile
Copia planificărilor calendaristice
Programul muncii educative
Tematica şedinţelor de catedre, ale comisiilor metodice, de curriculum
Plan de protecţia muncii; plan de prevenire şi stingere a incendiilor
Activităţi pentru preîntâmpinarea abandonului şcolar
Evidenţa şi proiectarea orelor CDŞ
Situaţia absolvenţilor
Situaţia manualelor şcolare

III. Portofoliul personal al directorului
Curriculum Vitae actualizat
Diplome
Gradaţii
Formări
Calificative anuale
Fişa de autoevaluare şi evaluare
Fişa postului
Contractul de management
Numire, indemnizaţie de conducere
Planificarea concediului personal

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close