Managementul clasei

Managementul clasei
Ce ar trebui făcut înainte de începerea şcolii?

SALA DE CLASA
·    Decideţi cum doriţi să pavoazaţi sala de clasă în funcţie de obiectivele de tip „sarcină” şi de cele umaniste /afective
·    Pregătiţi materialele ce vor fi afişate iniţial, o parte dintre ele pot fi pregătite cu elevii pe parcursul anului şcolar
·    Decideţi care dintre materiale le veţi afişa încă de la început,  luând în considerare criteriul vizibilităţii dar şi al „asaltului vizual” ce trebuie evitat
·    Nu uitaţi să realizaţi un „semn” de bun-venit
·    Decideţi pentru ce va fi sau poate fi folosit fiecare spaţiu, luaţi în considerare spaţiile în care elevii vor lucra, ţineţi cont de materialul didactic pe care îl veţi folosi pe parcursul anului
·    Pregătiţi materialele şi planificaţi spaţiul pentru prima oră de curs

AFLATI DESPRE
·    Ieşirile în caz de incendiu
·    Ieşirile în caz de tornade/inundaţii
·    Facilităţile oferite de şcoală
·    Informaţii despre colegi
·    Proceduri interne

PREGĂTIREA PENTRU CURSURI
·    Pregătiţi materialele ce vor fi trimise părinţilor şi reflectaţi asupra celor ce ar putea fi nevoie să fie trimise pe parcursul anului şcolar
·    Semi-structuraţi materialele ce vor fi elaborate împreună cu elevii şi stabiliţi, fără a uita să fiţi flexibili, procedurile pe care le veţi folosi (reguli ale clasei, info, clasa prietenoasă)
·    Luaţi în considerare elevii integraţi şi caracteristicile şcolii incluzive

ORGANIZAREA
Pe lângă activităţile tradiţionale:
·    Nu uitaţi să vă prezentaţi, chiar dacă marea majoritate a elevilor vă cunosc
·    Puteţi utiliza brainstorming-ul pentru a afla expectanţele elevilor
·    Nu uitaţi că, indiferent de materia pe care o predaţi, aveţi obligaţia de a forma la elevii nu numai competenţe academice ci şi competenţe pentru succesul social
·    Faceţi-vă un plan privind paşii pe care trebuie să-i parcurgeţi pentru a realiza activităţi interdisciplinare, transdisciplinare şi crosscuriculare
·    Reflectaţi la activităţile extracurriculare, educative, extraşcolare pe care le veţi realiza pornind de la intra-curricular
·    Luaţi în considerare regulile de protecţie a muncii, de acţiune în caz de calamităţi naturale, planul de evacuare a şcolii
·    Gândiţi-vă la proceduri pentru:
–    distribuirea manualelor, fişelor de lucru, fişelor de evaluare etc.
–    completarea carnetelor de note
–    anunţarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi a  rezultatelor evaluărilor
–    tema de casă
–    comunicarea cu părinţii
–    motivarea elevilor
–    integrarea elevilor cu nevoi speciale
–    organizarea primei întâlniri cu părinţii.