Liceul Tehnologic Dacia – pe culmi europene

Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale  (ANPCDEFP) a acordat unităţii noastre şcolare, Liceul Tehnologic “Dacia” din Piteşti, un nou vot de încredere. Astfel, în intevalul 01.08.2012- 31.07.2014, se va desfăşura in institutia noastra un nou Parteneriat Scolar Multilateral Comenius, Young Entrepreneurs-Step-by-step/YES, cofinantat din fonduri europene in cadrul Programului sectorial Comenius al Programului « Invatare pe tot parcursul vietii », care este gestionat de ANPCDEFP- instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ce are ca scop facilitarea accesului la alternative europene de învăţare continuă şi activă.

Comenius, programul care ne-a lansat pe plaiuri europene, este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private, urmărind dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor; sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

Partenerii noului parteneriat scolar: Prirodoslovna škola Karlovac, Croaţia, Lauttakylän lukio, Finlanda, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Polonia, Karşıyaka Anadolu Lisesi, Turcia şi Liceul Tehnologic „Dacia”, România au în vedere reducerea abandonului şcolar, cauzat de: rigorile sistemului educaţional, incapacitatea pieţei locale de a răspunde cererii de locuri de muncă pentru absolvenţi, demotivarea elevilor pentru educaţie generată de o rată în continuă creştere a şomajului, migraţia către alte state în care munca necalificată este mai bine plătită decât cea a angajaţilor chiar cu studii superioare în ţara natală.

Proiectul « Tineri anteprenori -pas cu pas » este un proiect transdisciplinar, care presupune punerea în acord  a unor domenii precum : ştiinţe sociale, economie, marketing, matematică, informatică, legislaţie, engleză şi artă. Obiectivele proiectului se referă la prevenirea abandonului şcolar prin intermediul activităţilor de dezvoltare a spiritului antreprenorial; sporirea gradului de conştientizare a nevoii de educaţie în rândul elevilor;  asigurarea cunoştinţelor necesare pentru începerea unei mici afaceri; dezvoltarea stimei de sine a elevilor; întărirea motivaţiei acestora de a se preocupa de propria încadrare pe piaţa muncii; sporirea interesului faţă de materii precum matematica şi economia; evidenţierea unor exemple de bune practici în domeniul marketing-ului; încurajarea comunicării şi cooperării şcolilor partenere cu scopul de a determina formarea elevilor ca cetăţeni europeni activi; depăşirea stereotipiei şi a prejudecăţilor în relaţiile interumane până la apariţia tolaranţei şi a acceptării reciproce; înţelegerea şi aprecierea diferenţelor culturale şi la nivel economic între ţările partenere; dezvoltarea aptitudinilor comunicaţionale în limba engleză, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

În vederea atingerii acestor obiective, se va parcurge un plan de activităţi, stabilit la nivelul tuturor ţărilor partenere, plan ce cuprinde:  realizarea unui scurt istoric privind evoluţiei pieţii muncii la nivel local; întocmirea profilului anteprenorului de succes; efectuarea unui studiu de caz al unei afaceri locale de succes; propunerea unui plan de afacere; studierea cererii de job-uri pe piaţa muncii şi a ratei şomajului, precum şi afacerile care sunt cele mai profitabile la nivel local; realizarea unui studiu de piaţă  cu ajutorul unui chestionar sau al interviului pe stradă pentru a evalua cât de atrăgătoare este idea antreprenorială propusă pentru comunitatea locală; vizitarea unei companii locale mici ale cărei produse sunt foarte apreciate în prezent  pe piaţă; familiarizarea cu legislaţia şi administrarea unei afaceri prin sesiuni de mese rotunde cu experţi şi antreprenori de success; alcătuirea unei prezentări a legislaţiei ţărilor lor şi a regulilor administrative folosind instrumente TIC; crearea unui dicţionar care să cuprindă termeni şi concepte specifice, realizarea unui ghid internaţional al antrepenorului European de success.

Toate aceste activităţi se vor concretiza într-o serie de produse, respectiv : un website, un blog, fluturaşi publicitari, studii, articole, recenzii, expoziţii, brăţări, un dicţionar-termeni antreprenoriat, broşura-Antreprenor european de succes, un DVD, un târg de firme.

De-a lungul celor doi ani de proiect, elevii noştrii vor fi îndrumaţi de  echipa de proiect, alcătuită din : dir. Ing. Prof. Cristina Mihai, dir. Adj. Ing. Prof. Mariana Marinescu, prof. Aida Grecu- coordonatorul proiectului, prof. Iuliana Ioniţă, prof. Gabriela Popa, prof. Cristina Dumitrache, prof. Cristina Popescu, prof. Oana Avram şi prof. Valentina Stanciu.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie (comunicare) reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este responsabila pentru eventual utilizare a informatiilor pe care le contine.

prof. coord. Aida Mihaela Grecu

Liceul Tehnologic Dacia

www.grupscolardacia.ro