”Integrarea tinerilor neadaptaţi prin activităţi sportive”

În perioada 17-21 septembrie Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu a participat la cea de-a patra întâlnire de proiect COMENIUS în localitatea Koprivnica, Croaţia. În această deplasare au fost implicaţi patru profesori şi patru elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a.

Activităţile desfăşurate în această mobilitate au fost organizate de şcoala parteneră SREDNJA SKOLA. Elevii şi cadrele didactice s-au întâlnit cu partenerii de proiect din Croaţia, Germania, Turcia, Polonia şi au participat la acţiuni menite să atingă scopul principal al proiectului: integrarea prin sport a elevilor marginalizaţi, indiferent de limba maternă a acestora. Sportul a devenit limba oficială de comunicare a acestei întâlniri. Astfel, elevii cuprinşi în proiect au participat la activităţile sportive incluse în calendarul competiţional al şcolii gazdă (tinerii au fost cooptaţi în echipele de volei şi fotbal ale şcolii gazdă).

Pe lângă participarea şi implicarea elevilor străini la lecţiile deschise de educaţie fizică susţinute de profesorii de specialitate ai şcolii organizatoare, participanţii au vizitat şi diverse instituţii de educaţie şi învăţământ: un centru de zi pentru copiii defavorizaţi, o modernă şcoală specială pentru copiii şi tinerii cu deficienţe mintale şi locomotorii, o şcoală gimnazială şi liceul SREDNJA ŠKOLA.

Oraşul Koprivnica, numit şi „Oraşul mişcării”(de la nepoţi până la bunici, majoritatea locuitorilor se deplasează pe bicicletă), este un oraş mic (aprox. 30000 locuitori), curat, cochet, ai cărui edili sunt mândrii de cadrele didactice care au câştigat acest proiectul educaţional şi au adus oaspeţi străini în oraşul lor. Din respect şi consideraţie faţă de musafirii din ţările europene implicate în proiect, cadrele didactice şi elevii au fost primiţi de către prefectul Cantonul Koprivnica-Križevci şi de către primarul oraşului Koprivnica.

Următoarea întâlnire de lucru din cadrul proiectului va avea loc la Sibiu, în martie 2013.