Întâlnirea ministrului Daniel Petru Funeriu cu directorul general UNESCO, doamna Irina Bokova

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Daniel Petru Funeriu, s-a întâlnit, miercuri, 27 aprilie, cu directorul general UNESCO, doamna Irina Bokova. La întâlnire au  mai participat domnul Ani Matei, Secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, domnul Horea Uioreanu, preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, domnul Dragoş Ciuparu, preşedinte ANCS, precum şi reprezentanţi ai celor două comisii.

În cadrul întâlnirii au fost discutate o serie de teme de interes reciproc, precum identificarea unor soluţii comune pentru asigurarea activităţii CEPES-UNESCO în formula actuală de organizare. În acest context, a fost discutată şi ipoteza reconfigurării mandatului acestuia, avându-se în vedere atât reformarea sistemelor de învăţământ superior, precum şi restricţiile bugetare ale României şi ale UNESCO. De asemenea, au mai fost abordate perspectivele şi evoluţiile sistemelor de învăţământ superior ale statelor din regiune în condiţiile provocărilor impuse de globalizare. O altă temă de discuţie a vizat educaţia copiilor roma şi posibilităţile de dezvoltare de proiecte comune în această direcţie, ceea ce reprezintă o prioritate a României, cât şi a UNESCO.

Ministrul Daniel Petru Funeriu a mulţumit UNESCO pentru sprijinul acordat în vederea înfiinţării unui Institut Internaţional de Fizică de categoria a II-a pe Platforma de la Măgurele, sub auspiciile UNESCO, în colaborare cu Centrul Internaţional de Fizică Teoretică (ICTP) – Trieste. La rândul său, directorul general UNESCO, doamna Irina Bokova, a remarcat prezenţa activă a ţării noastre în cadrul Procesului Bologna, România fiind prima ţară din Europa de Est care organizează o conferinţă ministerială (26-27 aprilie 2012, Bucureşti).