Instructiunea 3 – Aplicarea art. 253 din LEN

Instrucţiunea nr. 3 din 17 februarie 211 a ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 

Descarca documentul:

Instructiune_MECTS_3