Informații utile cu privire la securitatea și sănătatea în muncă în școli

Conducători ai unităţilor de învăţământ – sunteţi obligaţi să asiguraţi securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi elevilor:

– să planificaţi evaluarea riscurilor consultându-vă cu salariaţii;
– să identificaţi pericolele;
– să stabiliţi care sunt locurile, condiţiile şi tipurile de riscuri care pot apărea;
– să evaluaţi nivelul de risc şi să stabiliţi măsurile de protecţie care se impun;
– să puneţi în practică măsurile stabilite pentru eliminarea sau reducerea riscurilor;
– să asiguraţi instruirea corespunzătoare a angajaţilor şi elevilor;
– să elaboraţi planuri pentru cazuri de urgenţă;
– să controlaţi modul cum sunt realizate măsurile şi eficienţa acestora;
– să revizuiţi periodic măsurile de securitate şi sănătate în muncă în funcţie de rezultatele auditurilor şi de progresul tehnic.

Angajaţi – trebuie să cooperaţi cu conducătorii pentru a vă însuşi şi respecta prevederile legale în domeniu astfel încât să vă protejaţi sănătatea la locul de muncă, pe cea a colegilor şi a elevilor Dvs.

Riscuri

– de alunecare, împiedicare şi cădere din cauza denivelărilor pardoselii, lichidelor împrăştiate, obiectelor depozitate pe căile de acces etc.;
– chimice, fizice, biologice, mecanice etc. în laboratoare, ateliere, în activitatea de întreţinere sau din cauza contactului prelungit cu praful de cretă;
– de dobândire a unor afecţiuni musculo- scheletice din cauza statului îndelungat în picioare, mobilierului impropriu, poziţiilor incorecte abordate, manipulării manuale de greutăţi etc.;
– de disconfort şi scădere a productivităţii din cauza iluminatului insuficient, neuniform, suprafeţelor care reflectă lumina;
– stresul provocat de orarul încărcat sau disipat, violenţei sau comportamentului necivilizat al colegilor, elevilor sau părinţilor acestora;
– afectare a corzilor vocale din cauza vorbitului îndelungat;
– de contactare a unor boli contagioase din cauza ventilaţiei insuficiente etc.

Măsuri

– elaborarea şi afişarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru fiecare loc de muncă;
– asigurarea aplicării unor proceduri corecte de lucru şi respectarea disciplinei;
– procurarea unui set complet de Fişe Tehnice de Securitate pentru toate substanţele/produsele manipulate în unitatea şcolară şi respectarea recomandărilor producătorilor;
– asigurarea mijloacelor de prim ajutor
– îmbunătăţirea mediului de muncă (orar, dialog, implicarea tuturor angajaţilor)
– instruirea periodică teoretică şi practică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător sarcinilor concrete de lucru;
– supravegherea medicală ş.a.