Informare FSE ,,Spiru Haret”

Urmare a solicitărilor Federației Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET” referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014, în data de 03.09.2014, cu începere de la ora 17:30, a avut loc videoconferința ministrului educației naționale cu inspectorii școlari generali.

În cadrul videoconferinței, domnul ministru Remus Pricopie a dispus următoarele:
1. dispozițiile art. 262 alin. (4), referitoare la reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic de predare din învățământul secundar și terțiar non-universitar, din învățământul special, precum și pentru personalul de instruire practică, cu vechime în învățământ peste 25 de ani și gradul didactic I, se aplică fără condiționări suplimentare textului de lege;
2. dispozițiile art. 284, referitoare la pensionarea cadrelor didactice sunt de asemenea aplicabile, deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă fiind emise cu data de 01.09.2014;
3. inspectorii școlari generali și directorii unităților de învățământ trebuie să aibă o atitudine echidistantă față de organizațiile sindicale;
4. până la data de 12.09.2014, inspectorii școlari generali trebuie să organizeze întâlniri separate și de grup cu reprezentanții organizațiilor sindicale, în cadrul cărora să discute problemele învățământului din județ/Municipiul București.

Videoconferința a fost urmată, la ora 18:30, de o întâlnire a ministrului educației naționale cu președinții federațiilor sindicale reprezentative, în cadrul căreia au fost puse în discuție o serie de probleme ridicate de federația noastră. În urma discuțiilor au rezultat următoarele:
1. în cursul săptămânii viitoare, va avea loc o întâlnire a reprezentanților Ministerului Educației Naționale cu cei ai federațiilor sindicale reprezentative, în cadrul căreia se vor identifica problemele de soluționat la acest început de an școlar;
2. tot în cursul săptămânii viitoare se vor întruni comisiile tehnice pentru discutarea proiectelor Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
3. la rectificarea bugetară se vor asigura în totalitate sumele necesare plății salariilor și tranșelor din sentințele judecătorești;
4. cel târziu până la sfârșitul lunii noiembrie, se va acorda cadrelor didactice, din fonduri structurale, echivalentul în lei al sumei de 150 euro, pentru pregătirea anului școlar;
5. s-au identificat soluții pentru salarizarea personalului nedidactic, care ne vor fi aduse la cunoștință în perioada imediat următoare.

În plus, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a solicitat din nou:
1. să se revină asupra recomandării ministerului ca directorii unităților de învățământ preșcolar să nu mai fie și profesori metodiști – ministrul educației urmează să analizeze situația creată;
2. emiterea unei circulare prin care să se dispună decontarea obligatorie a navetei în integralitate; ni s-a comunicat că Ministerul Educației Naționale intenționează să preia plata decontării navetei, în anumite cuantumuri.

Cu deosebită stimă,
PREȘEDINTE
Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close