In dezbatere – programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a

Ministerul Educației Naționale a pus în dezbaterea specialiștilor și practicienilor din învățământul primar proiectele de programe școlare pentru învățîmânt primar, clasele a III-a și a IV-a, pentru următoarele discipline de studiu:

– Limba și literatura română

– Limba modernă

– Matematică

– Științe ale naturii

– Istorie

– Geografie

– Educație civică

– Religie

– Educație fizică

– Joc și mișcare

– Muzică și mișcare

– Arte vizuale și activități practice

Proiectele de programe școlare pot fi accesate la adresa http://programe.ise.ro, secțiunea Programe școlare în dezbatere.

În vederea colectării de observații și propuneri referitoare la proiectele programelor școlare menționate mai sus, directorii unităților de învățământ trebuie să informeze cadrele didactice din învățământul primar cu privire la posibilitatea de a consulta programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a și vor solicita acestora completarea chestionarului online, disponibil la adresa http://www.surveymonkey.com/s/programe, până la data de 25 octombrie 2014, ora 12,00.