Ghidul solicitantului POSDRU 2012

Reguli specifice privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare, corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

505_Ghidul solicitantului 2012