Ghidul admiterii in liceele din Bucuresti

Calendarul Evaluării Naţionale 2013

14 iunie 2013 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
17-19 iunie 2013 – Înscrierea la Evaluarea Naţională
25 iunie 2013 – Limba şi literatura română – probă scrisă
26 iunie 2013 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
27 iunie 2013 – Matematica – probă scrisă
29 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
29 iunie 2013 – Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
30 iunie-2 iulie 2013 – Rezolvarea contestaţiilor
3 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Calendarul admiterii în licee 2013

5 iulie 2013 – Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

5-9 iulie 2013 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii  clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în  învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea.

6 – 10 iulie 2013 – Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.

16 iulie 2013 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014.

17 iulie -26 iulie 2013 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi .

Descarcă Ghidul admiterii în liceele din Bucureşti 2013.

ghid_admitere_licee_bucuresti