Forme de organizare a perfecționării/formării continue a personalului didactic

EXTRAS DIN METODOLOGIA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ANEXA LA OM NR. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 75 – (1) Modalităţile principale de organizare a formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar sunt:
a) activităţile metodico-stiinţifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice;
b) sesiunile metodico-stiinţifice de comunicări, simpozioane si schimburi de experienţă pe probleme de specialitate si psihopedagogice;
c) stagiile periodice de informare stiinţifică de specialitate si în domeniul stiinţelor educaţiei
d) cursurile organizate de societăţi stiinţifice si alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice si psihopedagogice;
f) cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţi/funcţii, conform standardelor de pregătire specifice;
g) cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
h) cursurile de pregătire si perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare si de control, potrivit unor programe specifice;
i) bursele de perfecţionare si stagiile de studiu si documentare, realizate în ţară si în străinătate;
j) cursurile postuniversitare de specializare;
k) studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diplomă de licenţă studii universitare cu durata de 4 ani;
l) programe postuniversitare;
m) studiile universitare de doctorat;
n) dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializarea curentă/e
Art. 80 Evaluarea formării continue se efectuează prin:
a) Acumularea de credite profesionale transferabile
b) Validarea competenţelor obţinute în activitatea didactică cuprinse în fişele anuale de evaluare a personalului didactic, în rapoartele de inspecţie şi asistenţă la oră
c) Punctarea portofoliului

Condiţia participării periodice la programe de perfecţionare şi implicit acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, se consideră integral îndeplinită, în situaţiile prevăzute de art. 82 din metodologia de formare continua, respectiv situaţiile reglementate prin OMECTS nr. 5562/2011.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close