Forme de educaţie axiologică a preşcolarilor

Formele de educaţiei axiologică reprezintă modalităţile specifice de proiectare şi realizare a procesului educaţional la nivelul dimensiunii sale operaţionale conform obiectivelor stabilite.

Clasificarea formelor de educaţie axiologică a preşcolarilor presupune avansarea unor criterii specifice cu valoare pedagogică relevantă. Asemenea criterii vizează: ponderea acţiunii frontale, grupale, individuale în structura activităţii educative; ponderea metodelor educative; ponderea resurselor implicate în realizarea activităţii educative.

Ponderea acţiunii frontale, grupale, individuale în structura activităţii educative permite avansarea următoarei clasificări:

1. Activităţi în care predomină acţiunea frontală:

 • jocuri populare;
 • excursii;
 • vizionarea spectacolelor pentru copii;
 • serbări etc.

2. Activităţi în care predomină acţiunea grupală:

 • vizite cu scop educativ;
 • jocuri didactice;
 • activităţi după interese;
 • colinde, scenete etc.

3. Activităţi în care predomină acţiunea individuală:

 • lucrări practice;
 • lectura suplimentară;
 • elaborarea de jocuri;
 • colinde etc.

Ponderea metodelor angajate în activitatea educativă permite avansarea următoarelor forme:

 • jocul;
 • vizitele-excursiile;
 • activitatea de construire, aplicare etc.