Fondul clasei, fondul școlii și alte fonduri constituite la nivelul unității de învățământ

  1. Cadrul general privind finanțarea unităților de învățământ

În conformitate cu art. 32 alin. 4 din Constituția României, învățământul de stat este gratuit, potrivit legii; statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii.

De asemenea, gratuitatea învățământului preuniversitar de stat este prevăzută de dispozițiile art. 9 alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea învățământului preuniversitar de stat se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.

Totodată, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au posibilitatea de a obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite, în condițiile prevăzute de art. 108 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Constituirea și gestionarea fondului clasei, al fondului școlii și a altor asemenea fonduri

Părinții elevilor și preșcolarilor, constituiți în comitetul de părinți, pot contribui la finanțarea unității de învățământ/clasei, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4925/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 48 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Comitetul de părinți al clasei poate propune în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinții elevilor clasei să contribuie la întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei ori a unității de învățământ, dar care nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în niciun caz exercitarea de către elevi a drepturilor acestora prevăzute de lege.

Sponsorizarea clasei sau a unității de învățământ nu atrage drepturi în plus pentru anumiți elevi.

Această contribuție prevăzută de art. 48 alin. (2) din ROFUIP se colectează și se administrează numai de către comitetul de părinți, fără implicarea cadrelor didactice.

Fondurile bănești ale comitetului de părinți se cheltuiesc la inițiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/învățătorului ori a directorului, însușită de comitet.

Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. De asemenea, dirigintelui/învățătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

Se interzice inițierea, de către unitatea de învățământ sau de către părinți, a oricărei discuții cu elevii în vederea colectării și administrării fondurilor comitetului de părinți.

Totodată, art. 166 din ROFUIP interzice constituirea fondurilor de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naționale (teste naționale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).

Colectarea și administrarea sumelor destinate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a unității de învățământ, reprezentând o cotă parte din contribuția prevăzută la art. 48 din ROFUIP se face numai de consiliul reprezentativ al părinților.

Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinților se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria inițiativă sau în urma consultării consiliului de administrație al unității de învățământ. Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

Adunarea generală a asociației părinților din unitatea de învățământ stabilește suma de bani care poate să afle permanent la dispoziția consiliului reprezentativ al părinților și care să fie folosită pentru situații urgente, la solicitarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

În conformitate cu art. 53 din ROFUIP, comitetele de părinți ale claselor/consiliul reprezentativ al părinților/ asociația de părinți poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

  1. a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
  2. b) acordarea de premii și de burse elevilor;
  3. c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
  4. d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu o situație materială precară;
  5. e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților.

Fondurile astfel colectate se cheltuiesc numai prin decizie a organizațiilor părinților, din proprie inițiativă sau în urma consultării consiliului de administrație al unității de învățământ. Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close