Fişă de evaluare a proiectelor propuse a face parte din CAEN 2015

Fişă de evaluare a proiectelor propuse a face parte din Calendarul Activităţilor Educative Naționale 2015 

Descarcă documentul – Fisa evaluare proiecte CAEN 2015