EUCULTRA – parteneriat multilateral Comenius

EUCULTRA 2010-2012
Grupul Şcolar „ Voievodul Mircea” din Targovişte derulează al treilea proiect de parteneriat multilateral Comenius “UNITED IN EUROPE THROUGH CULTURE AND TRADITIONS” (EUCULTRA) , având şcoli partenere din Spania, Lituania, Polonia , Bulgaria, Italia, Belgia şi Turcia. Scopul priectului  constă în redescoperirea unor tradiţii şi obiceiuri specifice, naţionale şi europene şi promovarea lor pentru a elimina riscul ca acestea să fie uitate.
Proiectul îşi propune să:
– Stimuleze interesul elevilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor naţionale şi europene
– Cultive dragostea şi respectul pentru tradiţiile,obiceiurile şi folclorul local şi european prin utilizarea TIC
– Valorifice tradiţiile şi obiceiurile europene prin introducerea de noi metode de predare-învăţare-predare
– Analizeze problemele diverse ale vieţii spirituale (credinţe, concepţii, tradiţii), întelegând unitatea ca diversitate
– Faciliteze schimbul de valori culturale europene
– Promoveze dialogul cultural şi social dintre copiii din diferite ţări
– Dezvolte abilitaţi sociale şi de comunicare lingvistică
Echipa este formată din 14 profesori care ştiu ce înseamnă lucrul în echipă şi care prin disponibilitatea pe care o manifestă faţă de tot ceea ce înseamnă educaţie, realizează activităţi atractive atât în cadrul orelor de curs (activităţi integrate în curriculum), prin aplicarea unor metode moderne activ participative, strategii noi de predare-învăţare asimilate pe parcursul reuniunilor de proiect, cât şi în afara orelor de curs ( activităţi de petrecere a timpului liber pentru sporirea interesului pentru cunoasterea valorilor culturii europene).

Cei interesaţi de activităţile proiectului pot urmari jurnalul on–line de pe site-ul şcolii http://www.lvm-tgv.ro/ sau pe pagina web a proiectului
http://www.eucultra.gimn-popovo.com/