Educatia matematica in contextul european actual – simpozion international

Simpozion International „Educatia matematica in contextul european actual”, editia a II-a Brasov

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Matematică şi Informatică,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov,
Colegiul Tehnic de Construcţii şi Arhitectură „Christian Kertsch” Braşov,
Colegiul Naţional „Aprily Lajos” Braşov,
vă invită să luaţi parte la simpozionul internaţional menţionat mai sus care se va desfăşura la Braşov în data de 21.10.2011.

EDUCAŢIA MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL

EDIŢIA A II-A

Obiectivele urmărite:

-Cunoaşterea locului matematicii în societate şi a rolului formator decisiv al şcolii
-Promovarea  metodelor moderne de predare-învăţare şi evaluare în educarea matematica a elevilor
-Motivarea profesorilor de matematica pentru o pregatire didactica si stiintifica de calitate
Grup ţintă: profesori din învăţământul gimnazial şi liceal, profesori debutanţi, studenţi din ultimul an, masteranzi şi doctoranzi de la facultăţile de matematică.

Secţiunile propuse:

Secţiunea I: Obiective/competenţe şi conţinuturi relevante în realizarea educaţiei matematice a tinerilor în şcolile româneşti şi europene
Secţiunea II: Lecţii de matematică realizate cu ajutorul calculatorului
Secţiunea III: Teme, probleme, lecţii de matematică -abordari inovative, interdisciplinare (conţinuturi, strategii, metode şi tehnici de abordare/rezolvare)
Secţiunea IV : Matematica şi conexiunile ei cu alte domenii de studiu (literatură, arte, ştiinţe, tehnologii etc).

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.didactic.ro/stiri/simpozion-international-educatia-matematica-in-contextul-european-actual-editia-a-iia-brasov