“e-Mentor”- un curs de excelenţă pentru formarea profesorilor

Nu putem face lucruri mari, doar lucruri marunte cu multă dragoste.
Maica Tereza de Calcutta

Am avut sansa sa particip , de curând, la un curs POSDRU, organizat de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru 1400 de cadre didactice din toată ţara.
Mărturisesc că acest curs m-a invăţat multe.
Pe site-ul proiectului http://www.e-mentorat.ro/ oricine poate găsi materiale extreme de utile în activitatea didactică şi nu numai.
Cursul “e-Mentor” a fost structurat în două mari module
1. Mentoratul educaţional al persoanelor cu dizabilităţi
2. Instrumente TIC interactive în predare pentru elevii cu dizabilităţi.
Plecând de la “Convenţia cu privire la Drepturile Copilului “ ( Organizaţia Naţiunilor Unite) este imperios necesar să asigurăm tuturor şanse egale , în toate domeniile, deci şi pentru educaţie/invăţare.
Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale lansează cinci mesaje relevante, privind persoanele cu dizabilităţi, dintre care prezint mai jos:
1. Toţi oamenii trebuie să beneficieze de educaţia incluzivă: este relevat impactul educațional și social pozitiv al educației incluzive. Educația incluzivă își propune să ofere calitate pentru toți elevii. Pentru a dobândi o educaţie incluzivă, este nevoie de sprijinul întregii comunităţi: de la factorii de decizie până la utilizatorii finali (elevii și familiile lor). Colaborarea este necesară la toate nivelurile și toate părțile interesate au nevoie de o viziune pe termen lung asupra rezultatelor pe care comunitatea le va produce. Sunt necesare modificări ale terminologiei, atitudini și valori, care reflectă valoarea adăugată a diversităţii și a participarii egale.
2. Profesioniști cu înaltă calificare
Următoarea generație de profesori și profesioniști din domeniul educației trebuie să fie instruiţi pentru a fi profesori pentru toți elevii. Ei au nevoie să fie instruiţi nu numai în ceea ce privește competenţele, ci şi în ceea ce priveşte valorile etice.
Cu experienţa de diseminare-valorizare în proiecte europene( PHARE-VET, Comenius, Grundtvig, Youth in Action şi Erasmus+ , pe care o am de peste 19 ani, cu convingerea că este o cauză nobilă, voi încerca să fac lobby în rândul elevilor/tinerilor, al colegilor profesori şi al părinţilor , aşa încât comunitatea să “vadă” mai bine care sunt nevoile persoanelor cu dizabilităţi, mai ales ale elevilor/tinerilor .
Ca ambasador “Europa , casa noastra” în perioada iulie 2015-iulie 2016, în toate intervenţiile mele din mass-media şi din cadrul întâlnirilor de lucru, voi voi încerca să sensibilizez opinia publică referitor la schimbarea mentalităţii noastre, a tuturor, cu privire la persoanele cu dizabilităţi.
La finalul cursului“e-Mentor”, pentru seria de profesori din care am făcut şi eu parte, am conchis împreună cu formatorii că atributele pentru cursul “e-Mentor” sunt :
CALITATE , RESPONSABILITATE şi RESPONSABILIZARE ,MAGIE şi BUCURIE, VALOARE ADĂUGATĂ !
Echipa de proiect “e-Mentor” este una de excepţie şi nimic nu este întâmplător, pentru că dl.prof.univ.dr.Mara Daniel, managerul de proiect , este un reputat cercetător pe probleme de mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi
Am avut, ca de obicei, asteptări foarte mari pentru acest curs . Mă bucur că la cursul“e-Mentor”, de la ULBD ele mi -au fost depăşite cu mult…
Pentru aceasta, un sincer MULŢUMESC şi FELICITĂRI întregii Echipe de proiect.

Profesor Lulache Mariana,

Colegiul Tehnic Energetic Craiova