Dosarul comisiei metodice ISJBN

A. Componenta organizatorică

 1. Structura anului şcolar;
 2. Componenţa catedrei;
 3. Orarul membrilor comisiei;
 4. CDŞ- număr ore/ denumire/ plasarea în orarul şcolii sau al claselor.

B. Componenta managerială

 1. Plan managerial;
 2. Plan operaţional/de activităţi;
 3. Raport de activitate anual/ semestrial al membrilor şi al comisiei;
 4. Procese verbale ale întâlnirilor şi alte documente anexate;
 5. Planificări – anuale şi semestriale; – unităţi de învăţare;
 6. Programa şcolară;
 7. Tabel cu manualele folosite de fiecare cadru didactic;
 8. Rezultate la examene naţionale, analize şi plan de măsuri în urma acestora – dacă este cazul
 9. Program de pregătire: pentru elevii performanţi; pentru examene naţionale; pentru recuperare.
 10. Evaluarea membrilor catedrei/comisiei şi propunerile pentru calificativele anuale.

C. Componenta operaţională

 1. Program interasistenţe;
 2. Proiecte de lecţie- modele;
 3. Testări iniţiale- subiect şi barem/ fişă de interpretare;
 4. Testări periodice şi sumative;
 5. Fişe de lucru;

D. Componenta formare profesională

 1. Program de formare continuă- oferta CCD;
 2. Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
 3. Evidenţa meritelor deosebite a realizărilor concrete;
 • Publicaţii ( cărţi, reviste articole, hărţi, planşe, soft educaţional etc. );
 • Rezultate ale elevilor la concursuri şcolare;
 • Activitatea cercurilor/ cluburilor şcolare;

E. Componenta extracurriculară

 1. Plan de activităţi extracurriculare;
 2. Procese verbale ale activităţilor şi alte documente anexate.