Dosarul comisiei de protecția muncii

1. La unitate cu mai puţin de 50 de angajaţi, numirea prin decizie, a unei comisii de protecţia muncii în următoarea componenţă:

 • preşedinte – preferabil pregătire tehnică, să aibă atribuțiile precizate în fişa postului
 • membri

2. La peste 50 de angajaţi trebuie constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu următoarea componenţă:

 • preşedinte – directorul de specialitate
 • secretar – inginer, profesor de fizica, chimie, educaţie fizică
 • membri – ingineri, maiştri, profesori de fizică, chimie, informatică, educaţie fizică

3. Responsabilii trebuie să urmeze un curs de formare

4. În contractele de şcolarizare să fie precizate clar instrucţiunile de protecţia muncii

5. Identificarea şi evaluarea riscurilor

6. Să fie afişate instrucţiuni proprii pentru cabinetele de informatică, laboratoarele de fizică, chimie, săli de sport, ateliere

7. Instructajul de protecţia muncii să fie făcut prin fişe individuale

8. Semnalizări de securitate (tablouri electrice, etc)

9. Dosar in fiecare şcoală care să conţină:

 • decizia de numire a comisiei (comitetului)
 • fişa postului pentru fiecare membru
 • instrucţiuni
 • fişe de instructaj
 • selecţia din normele de protecţia muncii
 • instrucţiuni proprii