Documentele responsabilului cu perfectionarea profesionala

Menţionăm că la acordarea calificativelor anuale se va ţine seama şi de următoarele aspecte:
–    preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare, pentru a fi la curent cu cercetările din domeniul teoriilor învăţării;
–    experimentarea a noi forme şi metode de instruire;
–    îndrumarea elevilor spre obţinerea de performanţe la nivelul real al posibilităţilor lor;
–    urmărirea comportamentului elevilor şi după absolvirea şcolii, pentru ca în funcţie de constatări, cadrele didactice  să-şi îmbunătăţească activitatea.

Documentele responsabilului cu perfecţionarea profesională (orientativ):
–    oferta de cursuri elaborată de CCD;
–    buletine informative periodice ale CCD;
–    circulare şi adrese ale ISJ, informaţii preluate de pe site-ul ISJ vizând formarea continuă (inclusiv prin obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice);
–    articole din presa locală şi centrală referitoare la formare;
–    graficul activităţilor de perfecţionare ce se vor desfăşura la nivelul şcolii în anul de învăţământ curent;
–    capitolul referitor la formare din planul managerial al şcolii;
–    planurile manageriale ale comisiilor metodice din şcoală;
–    oferta de formare la 5 ani a furnizorilor din ţară;
–    lista cadrelor didactice care trebuie să participe la formarea continuă la 5 ani în anul şcolar curent;
–    lista cadrelor didactice înscrise în anul şcolar curent la examenele de obţinere a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, precum şi un centralizator cuprinzând monitorizarea efectuării inspecţiilor curente şi a celor speciale;
–    lista formatorilor de la nivelul şcolii;
–    lista metodiştilor de la nivelul şcolii;
–    lista cadrelor didactice-mentori (pentru practica pedagogică) de la nivelul şcolii;
–    centralizator cuprinzând cadrele didactice care au participat la diverse stagii de formare în şcoală şi în afara ei (cu menţionarea tematicii cursului, a perioadei şi a competenţelor dobândite);
–    model orientativ cu privire la conţinutul portofoliului cadrului didactic;
–    fişe de asistenţă la lecţie (modele), alte instrumente de lucru;
–    listă de referate, comunicări etc. elaborate şi susţinute de cadrele didactice din şcoală cu diverse prilejuri (colocvii, sesiuni, cercuri pedagogice, mese rotunde, dezbateri, consilii profesorale, lectorate cu părinţii ş.a.); materialele propriu-zise vor fi înregistrate şi păstrate în biblioteca unităţii şcolare sau la CDI;
–    decupaje din presă referitoare la acţiunile de formare desfăşurate în şcoală;
–    lucrări de referinţă.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close