Documentele educatoarei – ISJ Alba

PROGRAMA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE

CATALOGUL GRUPEI – vizat de director

• completat corect

• nume, prenume copil

• data nasterii

• centralizator prezenta

• mentiuni de miscare a copiilor pe parcursul anului scolar

• numerotarea paginilor cu stampila directorului – document juridic

CAIETUL EDUCATOAREI

Caracterizarea grupei

• scurta prezentare a grupei

• constatari asupra dezvoltarii copiilor in urma evaluarilor initiale

• masuri ameliorative dupa caz

Catalog

completat corect cu datele fiecarui copil

• inregistrarea rezultatelor obtinute in urma evaluarilor

Registrul de inscriere si evidenta a copiilor

Obiective de referinta

• completate conform particularitatilor de varsta

• pe domenii de activitate

Schema orara

• completata corect – corespunde planului de invatamant si nivelelor de varsta

Optionalul

• planificarea aprobata de inspectorul de specialitate

• echipa care realizeaza optionalul

• programa

• inregistrarea optionalului la varianta de orar

Planificarea

• 15-30 sep – testarile initiale – fara acordarea de calificative

• avizat de director cu respectarea structurii planificarii

• activitatea metodica (studiul individual – tema si publicatia; confectionarea de material didactic – trecut concret pe activitati)

• activitatea cu parintii (planificata, proiecte didactice, tema proiectelor pentru grupa la care se lucreaza, realizarea de parteneriate si contracte de colaborare)

• activitatea cu scoala – grupa mare, pregatitoare

DOCUMENTELE DE EVALUARE A COPIILOR

• evaluare initiala (portofoliu cu: obiective, itemi de evaluare, interpretare, masuri ameliorative)

• portofoliile copiilor

• portofoliile de proiect (harti, albume, etc)

• fisa psihopedagogica a fiecarui copil la sfarsit de ciclu prescolar (evolutia scolara, nivelul de evaluare didactica si de pregatire al prescolarilor in vederea integrarii cu success in ciclul primar)

FISA DE EVIDENTA A PERFECTIONARII

• inregistrarea praticiparii la diverse actiuni metodice – avizate de responsabilul comisiei metodice din gradinita)

DOCUMENTELE COMITETULUI DE PARINTI

• tematica sedintelor (cu data / responsabili / material prezentat)

• procese verbale de la sedinte, cat mai documentate si cu nr de participanti

• procese verbale pentru donatii si sponsorizari (facturi)

• contracte de parteneriat cu parintii pe tematica variata

PORTOFOLIUL EDUCATOAREI

• CV european sau portofoliu personal pentru dezvoltare profesională

• planificari anuale/semestriale

• proiectarea activităţii pe unităţi de învăţare (cu adnotări, observaţii, comentarii);

• proiecte didactice model pentru cât mai multe categorii de activităţi

• proiecte didactice – zilnic (debutantele)

• exemplare de instrumente de evaluare (teste de evaluare, de progres, etc.) cu interpretarea şi analiza semnificaţiei rezultatelor acestora;

• listă cu lucrări personale (comunicări ştiinţifice, publicaţii etc.)

• fişă care urmăreşte inspecţia la clasă (după modelul: nr, data, tip inspectie, cine a efectuat inspectia, calificativ, observatii/recomandari)

• documentele justificative privind implicare in derularea unor parteneriate, colaborarii, perfectionare si desfasurarea unor activitati deosebite

• portofoliul responsabilului cu activitatile educative si extracurriculare (procese verbale, fotografii, etc)

• parteneriate cu unitatile scolare din sector, din municipiu si din tara, cu specificarea tematicii si actiunilor ce se vor desfasura

• participarea la concursuri si simpozioane (tematica / cine participa / rezultate cu documente justificative)

• excursii si vizite (plan de excursie / obiective / participanti / tematica / responsabili)

• spectacole (protocoale de colaborare pe an scolar cu obiective / participanti / tematica / responsabili)

• diverse materiale de specialitate

DESCARCA o alta versiune, format PDF – Portofoliul educatoarei 2015-2016