Diseminare reuniune de proiect Comenius – Scoala Gimnaziala nr.308 Bucuresti

Raport – mobilitate pentru reuniune in cadrul proiectului parteneriat multilateral Comenius ”Young europeans say: Yes! Break the walls, be tolerant”.

Gazda a reuniunii : Scoala Stora Satraskola

Locul: GAVLE – SUEDIA

Perioada: 1-7 octombrie 2012

Obiectivele reuniunii

 • Documentare cu privire la geografia si  istoria  orasului si  obiceiurile suedezilor
 • Identificarea asemanarilor si deosebirilor intre sistemele de invatamant
 • Raportarea activitatilor din primul an de proiect
 • Stabilirea urmatoarelor schimburi de elevi intre tari si datele urmatoarelor reuniuni
 • Exemple de buna practica activitatile lunare ale proiectului
 • Prezentarea documentarelor de studiu privind Institutiile Uniunii Europene de fiecare scoala partenera
 • Schimb de experienta intre elevii participanti din tarile partenere
 • Socializare intre elevi si profesori prin dialorg in limbile tarilor partenere

Activitati derulate in cadrul mobilitatii

 • Vizita de documentare impreuna cu profesorii din cele 8 tari partenere si elevii din Suedia, Croatia si Lituania in orasul Gavle- ghid profesorul de istorie al scolii
 • Vizitarea Universitatatii  Tehnice
 • Vizitare / concert orga Biserica Evanghelica
 • Vizitare / program loisir in Parcul Boulogner
 • Vizitarea scolii gimnaziale si participarea partenerilor la activitatile elevilor ,la orele de curs
 • Vizitarea si participarea partenerilor la activitatile elevilor la cele 2 scoli primare
 • Dezbateri privind diferente si similitudini in sistemele educationale din tarile partenere
 • Dezbateri in cadrul reuniunii de proiect- structurarea si mediatizarea activitatilor pe site-ul proiectului
 • Raportul activitatii desfasurate in primul an de proiect
 • Prezentarea temelor realizate de elevi in luna septembrie – studiu/ prezentari ppt privind institutiile Uniunii Europene
 • Vizita de documentare la Muzeul Istoriei siTraditiilor Locale
 • Vizita de documentare la Primaria orasului Gavle si intrevedere cu viceprimarul
 • Vizita de documentare la Parcul Rezervatie Naturala Kybacka Ellk
 • Reuniune de proiect – stabilirea datelelor mobilitatilor si a schimbului de elevi in anul al II-lea de proiect
 • Celebrarea Zilei Europene a Limbilor- Language Studio,,Vorbeste cu mine in limba ta,,- reuniune profesori si elevi
 • Vizita de documentare la Lakerol Arena- Gavle
 • Vizita de documentare in Stockholm

Rezultate obtinute

 • Imbogatirea cunostintelor cu privire la istoria , geografia si traditiile suedeze;
 • Informarea cu privire la politica de asimilare a imigrantilor
 • Intelegerea necesitatii tolerantei si a respectarii traditiilor comunitatilor de diferite origini care au obtinut statut de cetatean suedez;
 • Cunoasterea drepturilor si obligatiilor stipulate in declaratia drepturilor cetatenilor europeni
 • Verificarea primei parti a dictionarului de termeni despre toleranta in cele 8 limbi si publicarea lui pe site-ul proiectului i
 • Alcatuirea partii a II –a a dictionarului cu termeni despre Institutiile Uniunii Europene
 • Stabilirea modului de prezentare a temelor pentru lunile urmatoare – games – propuneri din partea fiecarei tari – 4 exercitii pentru fiecare tema- istoria UE- institutii UE- mobilitati si politici UE-Guvernare UE
 • Realizarea de catre elevii participanti a documentarelor ,,Deosebiri si asemanari intre scolile noastre,, si prezentarea in cadrul reuniunii de proiect;
 • Initiere in programul Edi LIM. v3.26 de prezentarea webqest-ului proiectului

Validarea mobilitatii realizate

2  mobilitati  confirmate prin certificate de participare emise de scoala

Prof. VLAICULESCU LILIANA- coordonator de proiect in scoala

Prof. CODREANU AURORA- membru in echipa de proiect a scolii

Valorificarea rezultatelor activitatilor

 • Documentare a elevilor cu privire la Uniune Europeana
 • Accesarea site-urilor de prezentare EU/ tari
 • Selectarea informatiilor privind politicile si institutiile europene
 • Realizarea documentarelor ppt cu privire la Uniunea Europeana
 • Alegerea celor 24 de termeni caracteristici EU si traducerea in cele 8 limbi ale tarilor partenere
 • Compararea termenilor – asemanari – deosebiri-/Invatarea cuvintelor cheie
 • Stabilirea asemanarilor si deosebirilor intre sistemele de invatamant dintre tarile partenere in proiect si dintre scoli
 • Realizarea unui material de prezentare a imaginilor / foto/ film
 • Interviu acordat ziarului local de catre prof. Vlaiculescu Liliana
 • Publicarea  unui articol in ziarul local cu privire la reuniunea proiectului Comenius

Diseminarea rezultatelor activitatilor

 • Integrarea informatiilor in cadrul disciplinei optionale Prezentarea materialelor oferite participanti – cadouri /cd/ brosuri de prezentare
 • Realizarea posterului de prezentare a imaginilor
 • Expozitie in scoala cu produsele oferite de parteneri
 • Vizionare foto la clase
 • Sedinta cu parintii de mediatizare a proiectului
 • Mediatizare pe site-ul scolii si facebook proiect / forum grup comaenius
 • Mediatizaare mobilitate si rezultate  in consiliul profesoral

Asigurarea  durabilitatii proiectului

 • Workshop-uri desfasurate cu elevii pentru realizarea temelor lunare din proiect
 • Respectarea tematicii si a termenelor fiecarei activitati din cadrul anului 2 de proiect
 • Respectarea termenelor deadline de trimitere si postare a materialelor realizate de elevi
 • Postarea tuturor produselor elevilor pe site-ul proiectului si al scolii
 • Mediatizarea activitatii elevilor din tarile partenere prin accesarea periodica a sitului proiectului urmata de dezbateri si comentarii ale elevilor
 • Planificarea si Desfasurarea orelor de dirigentie cu tematica legata de UE si toleranta
 • Marcarea Zilei Internationale a Tolerantei
 • Imbunatatirea comportamentului civic al elevilor in spiritual intelegerii si ingaduintei reciproce
 • Aplicarea de chestionare cu privire la toleranta / UE
 • Interpretarea rezultatelor chestionarelor si mediatizarea gradului de schimbarea a atitudinilor civice ale elevilor/ parintilor / cadrelor didactice
 • Asigurarea mobilitatilor pentru reuniunea de proiect- Polonia – martie 2013 si Italia – mai 2013
 • Vizita de documentare elevi /profesori scoala la Muzeul Holocaustul Bucuresti-2012-2013
 • Vizita de documentare cu elevii /profesorii la Muzeul Memorialul Victimelor Comunismului dupa finalizarea proiectului- 2013-2014

Site-ul proiectului: http://www.ejournal.fi/YES/index.php?action%5B%5D=IMagazine::logout()

Site-ul scolii https://sites.google.com/site/scoalanr308bucuresti/

Intocmit de coordonatorul proiectului in scoala

Prof. Vlaiculescu Liliana