Diseminare “Legends of my town”

Parteneriat multilateral Comenius “Legends of my town”. Întâlnire de proiect, Târgoviște, 18-23 septembrie 2012. 

În prima zi a întâlnirii, 18 septembrie, am aşteptat la aeroport fiecare echipă din cele 8 ţări partenere (excepţie făcând echipa Bulgariei, care a optat pentru o călătorie în România cu automobilul). Preluându-i de la aeroport, le-am pus oaspeţilor la dispoziţie maşini, cu care i-am transportat la Târgovişte. La hotel au fost aşteptaţi de către alţi membri ai echipei de proiect, care le-au oferit mape ce conţineau ecusoane pentru elevi şi profesori, harta oraşului, informaţii despre sistemul educaţional românesc, precum şi programul, pe zile, al întâlnirii, cu toate activităţile.

A doua zi, 19 septembrie, a fost dedicată realizării unor activităţi la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”. Oaspeţii au fost aşteptaţi, în curtea liceului, de câţiva simpatici mici elevi, din clasa a II-a, care le-au urat Bun venit în limba engleză. În mână aceştia ţineau baloane mari, pe care era inscripţionat acelaşi Bun venit, dar în fiecare limbă a ţărilor din proiect, alături de fiecare steag naţional al acestora.

Apoi, câţiva elevi din ciclul liceal, îmbrăcaţi în superbe costume populare,  au întâmpinat oaspeţii, la intrarea în liceu, cu colac tradiţional românesc şi sare, pe tăvi acoperite cu şervete brodate, tipic româneşti, oferindu-le, totodată, must proaspăt, în căni de ceramică.

Oaspeţii au fost conduşi în amfiteatrul liceului, unde au asistat la un program realizat de către elevii din proiect, sub îndrumarea profesorilor. După cuvântul de bun venit al coordonatorului proiectului şi al direcţiunii şcolii, a urmat prezentarea a 9 scurte filme, concepute de către elevi, în care s-a subliniat frumuseţea, bogăţia culturală, istoria fiecăreia dintre cele 9 ţări partenere. Apoi, au fost admirate şi aplaudate îndelung, 9 superbe şi originale creaţii vestimentare, concepute de către elevii de la profilul Arte plastice-secţia design vestimentar, fiecare dintre acestea reprezentând culorile steagului naţional al fiecărei ţări din proiect. Am dorit astfel să subliniem respectul pe care îl acordăm partenerilor noştri şi identităţii lor naţionale distincte.

Pentru a pune în valoare propria noastră identitate şi talentul elevilor noştri, am conceput un program artistic, care a inclus piese de muzică clasică, interpretate de elevii care sunt parte integrantă a acestui proiect. Piesele au fost diverse, ca şi instrumentele: pian, vioară, violoncel, oboi, nai.

Activitatea din amfiteatru s-a încheiat cu prezentarea în limba engleză a piesei de teatru „Legendele oraşului meu”, prin intermediul căreia elevii au ilustrat legendele româneşti pe baza cărora proiectul nostru a fost conceput. Costumele medievale extraordinare, pline de culoare, jocul actoricesc, muzica, totul a contribuit la crearea unei atmosfere deosebite, apreciate de oaspeţii din sală.

A urmat vizitarea şcolii, timp în care s-au oferit colegilor din alte ţări informaţii despre sistemul de învăţământ românesc. Oaspeţii au putut observa colţul Comenius, care cuprinde nu doar date importante despre proiect şi imagini de la toate deplasările transnaţionale, ci şi numeroase obiecte şi pliante reprezentative, ale fiecărei şcoli şi ţări din proiect. Tot în cadrul colţului Comenius, au fost admirate broşura proiectului, macheta proiectului şi o serie de schiţe şi benzi desenate, ce reflectă legendele româneşti, toate fiind produse finale ale acestui parteneriat multilateral. De asemenea, oaspeţii au fost impresionaţi de proiectele realizate de către elevi, în cadrul orelor de fizică,  prin care s-au ilustrat cultura, arta, ştiinţele, savanţii din toate ţările partenere. Totodată, s-au vizitat cele 2 expoziţii cu picturi ale elevilor: o expoziţie în care elevii noştri au ilustrat, în peste 20 de moduri diferite, legendele româneşti selectate în proiect şi o altă expoziţie, în care elevii noştri au ilustrat câte 2 legende ale fiecăreia din celelalte 8 ţări partenere.

După vizitarea sălilor de clasă, atât a celor unde se desfăşurau ore de cultură generală, cât şi a celor de instrument, arte plastice sau arhitectură, oaspeţii au fost poftiţi în 2 săli diferite: profesori şi elevi. Profesorii au discutat, timp de mai multe ore, aşa cum era prevăzut în programul activităţilor, o serie de aspecte privitoare la proiect: modul cum s-au îndeplinit sarcinile în primul an şi s-au realizat produsele finale, felul cum se vor distribui sarcinile în al doilea an, modul cum vor avea loc  şi perioada în care se vor desfăşura viitoarele întâlniri, ce alte produse finale trebuie concepute. În acest timp, elevii au creat, într-o altă sală, postere, prin care au pus în evidenţă ideea de multiculturalitate şi ideea de unicitate, prin prezentarea a ceea ce ne uneşte şi ne diferenţiază în acelaşi timp, ca ţări partenere în acest proiect. Înainte de a părăsi şcoala, profesorii parteneri au mulţumit direcţiunii liceului pentru găzduire, exprimându-şi admiraţia pentru toată munca depusă de membrii echipei de proiect.

După-amiază au avut din nou loc o întâlnire a profesorilor şi elevilor din proiect, la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, completată de un spectacol folcloric românesc: dansuri populare şi muzică tradiţională. Prezenţa pe scenă a elevilor noştri, care au interpretat piese muzicale de mare forţă artistică, a fost îndelung aplaudată.

A doua zi, 19 septembrie, am organizat pentru oaspeţi o excursie în Bucureşti, la care au participat şi elevi şi profesori români din echipa de proiect. Scopul a fost de a sublinia individualitatea şi unicitatea istoriei, a trecutului românesc, prin vizitarea Muzeului Cotroceni, dar şi a specificului tradiţional, autentic, prin vizitarea Muzeului Satului. Pentru a evidenţia importanţa uneia dintre legendele româneşti alese în proiect, s-a propus vizitarea Palatului Mogoşoaia, reliefându-se modul cum istoria s-a oglindit dintotdeauna în existenţa noastră.

Dacă prin această vizită s-a pus în valoare prima legendă, care a avut în centru personalitatea lui Constantin Brâncoveanu, vizita din a treia zi a întâlnirii, de vineri, 21 septembrie, de la Castelul Bran,  a reliefat importanţa celorlalte două legende alese în proiect, care au avut în centru personalitatea lui Vlad Ţepeş. S-au confirmat ori s-au infirmat, pentru oaspeţi, informaţiile pe care le aveau despre acest domnitor, despre legendele ţesute în jurul personalităţii sale şi despre modul cum acestea s-au reflectat în istoria acestui popor.

Sâmbătă, 22 septembrie, a fost ultima zi de activităţi din cadrul acestei întâlniri, propunân-du-se o ultimă întâlnire cu profesorii şi elevii, care să aibă drept scop prezentarea de către elevi a modului cum şi-au îndeplinit sarcinile de proiect şi stabilirea viitoarelor sarcini, printre care şi data exactă a videoconferinţei cu şcolile partenere. Seara ne-am reîntâlnit pentru ca, într-un cadru sărbătoresc, să putem oferi tuturor, certificatele de participare, precum şi câteva amintiri, mici cadouri, unele create de către elevii noştri, prin care se sublinia din nou modul cum legendele alese în cadrul proiectului se reflectă în viaţa noastră cotidiană.

Plecarea oaspeţilor s-a făcut duminică, 23 septembrie.

Am constatat, după încheierea acestei activităţi, că toate obiectivele pe care ni le-am propus iniţial au fost atinse: dezvoltarea abilităţilor elevilor de a înţelege concepte precum toleranţa, multiculturalismul, identitatea naţională, moştenirea culturală europeană; dezvoltarea competenţelor de limbă engleză ale elevilor şi profesorilor; prezentarea activităţilor derulate la nivelul fiecărei instituţii implicate, în intervalul august 2011- iunie 2012; observarea modului cum s-a reuşit implementarea proiectului în fiecare şcoală; stabilirea sarcinilor pentru al doilea an de proiect.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al echipei de lucru din Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.