Diseminare „Legends hunt”

Scoala Gimnaziala nr. 1 Ciocarlia, derulează în perioada 2014- 2016 proiectul „Legends hunt. To explore. To motivate. To cherish.” numar de referință2014-1-PL01-KA201-002961_5, din cadrul Programul Erasmus+, Acţiunea-cheie 2: Parteneriate strategice între şcoli, cu:

  • Szkola Podstawowa im. Zygmunta Augusta, Polonia, coordonator
  • Bolaman Ortaokulu, Turcia – partener
  • Istituto comprensivo Egnazio Danti, Italia – partener
  • Zimandy Ignac Altalanos Iskola, Ungaria – partener

legends_huntÎn perioada 17-21 martie, 2015 a avut loc în Italia, ISTITUTO COMPRENSIVO “EGNAZIO DANTI”, ALATRI, întâlnirea comună de instruire a personalului. La instruire, au participat câte cinci profesori din fiecare şcoală.

Întâlnirea a oferit noi oportunități de formare a personalului didactic pentru creșterea calității activității la clasa și a vizat urmatoarele obiective specifice:

–  motivarea profesorilor și elevilor să folosească resurse IT în procesul de predare, învățare, evaluare.

  • Diversificarea metodelor de predare, învățare, evaluare în general și a limbii engleze în special
  • Dezvoltarea competențelor de comunicare, muncă în echipă și autoprezentare
  • Promovarea respectului reciproc dintre parteneri, a toleranței și acceptarea diversității culturale
  • Compararea diferitelor sisteme de educatie

Activitățile de formare, cursuri si ateliere de instruire, schimburi de experiență, ședințe si work shop-uri, la care au participat cadrele didactice, au avut ca tematica generala „Utilizarea tehnologiei IT în activitatea la clasă”.

Instruirea a debutat la Școala secundară „Primo Grando” din Alatri, unde d-na prof. Patrizia Di Mauro a susținut cursul „Motivarea si managementul clasei de elevi”.

A urmat workshop-ul „Blogul, un mod modern și original utilizat în activitatea didactică” cu prof. SANDRO MAINI, care s-a finalizat cu crearea blogului pentru profesorii implicați in proiect.

Prof. Claudio Ciochetti și prof. Ivana Iaboni au supus atenției participanților „Programul Prezi”, aplicație web prin intermediul căreia putem concepe prezentări. Dupa training, a urmat partea practică: fiecare profesor a realizat o scurtă prezentare utilizand programul Prezi.

Instruirea a continuat cu training-ul „Utilizarea în predare a tehnicilor și instrumentelor IT” , coordonat de prof. Patritia di Mauro.

Pe parcursul celor cinci zile de formare au fost vizitate patru unități de învățămânat care școlarizau elevi la toate nivele: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, s-a desfășurat o întâlnire cu oficialitățile localității Alatri. De asemenea, coordonatorul de proiect a organizat o ședință de lucru unde s-au detaliat activitățile ce urmează a se desfașura în perioada următoare și s-au stabilit prioritățile pentru mobilitatea din perioada 17—23 mai 2015, care se va desfasura in Ungaria.

Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a Scolii Gimnaziale nr. 1 Ciocarlia, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Manager de proiect,

Prof. Florica Nicolae

Coordonator,

prof. Dan Mihaela Emilia