Diseminare KA2 – ”Invaders – how they shaped the Europe today”

Școala Gimnazială nr. 30 Gheorghe Țițeica din Constanța derulează în perioada  septembrie 2014 – august 2017 proiectul Erasmus+ intitulat Invaders – How they shaped the Europe of today. În cadrul acestui proiect școala noastră are ca parteneri școli din Irlanda (coordonator), Anglia, Finlanda, Polonia, Spania și Italia. Ca parteneriat, intenționăm să explorăm civilizațiile invadatorilor, cum ar fi Vikingii, Normanzii, Romanii, Celții etc și influența pe care aceștia au avut-o asupra țărilor pe care le-au invadat. Proiectul va atinge arii curriculare cum ar fi Limba română, Istoria, Geografia, Studii sociale, Antropologia, alături de arii culturale cum ar fi artele plastice, muzica, dansul, arhitectura, mâncarea. Acesta ne va permite să examinăm măsura în care invadatorii au influențat cultura țărilor pe care le-au invadat, formându-le în țările care sunt azi. De asemenea, ne va acorda șansa de a vedea în ce măsură suntem influențati de apartenența la o comunitate europeană mai amplă, și cum, de-a lungul istoriei, această  comunitate mare ne-a permis să împărtășim experiențe culturale, care au dus la îmbunătățirea și dezvoltarea Europei de azi.

Obiectivele proiectului

 • explorarea civilizațiilor invadatorilor, cum ar fi Vikingii, Normanzii, Romanii, Celtii, Turcii etc. și a influenței  pe care aceștia au avut-o asupra țărilor pe care le-au invadat
 • îmbunătățirea competențelor TIC folosind Skype, Power-Point, cat și prin crearea și încărcarea resurselor digitale, prin blogging și utilizarea site-ului proiectului
 • dezvoltarea cititului/scrisului și aptitudinilor artistice ale elevilor într-un mod plăcut și inovator
 • integrarea activităților proiectului în curriculumul  școlii și sporirea conștientizării elevilor legat de cat de mult le datoram vecinilor nostri europeni și cât de multe avem în comun.

Reuniunea transnațională de proiect Chelmsford, Anglia, 8-12 martie 2015

În perioada 8-12 martie 2015 un grup de profesori de la Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa alcătuit din: Dorina Şacu – coordonator proiect, Aneta Dragnea – director, Adina Netedu şi Crina Martinescu, s-a deplasat în Chelmsford – Anglia, pentru a participa la a prima reuniune transnațională a proiectului.

 

Obiectivele acestei reuniuni au fost:

 • cunoașterea școlilor partenerilor
 • realizarea site-ului proiectului
 • prezentarea activităților realizate
 • organizarea activităților rămase din primul an de proiect
 • discutarea detaliilor pentru următoarea mobilitate

 

Întâlnirea a avut loc la Springfield Primary School din Chelmsford – Anglia, şcoală în care învaţă elevi cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. Gazdele au organizat intâlnirea cu minuţiozitate, valorificând la maximum resursele implicate. Primirea profesorilor a avut loc la şcoala din Chelmsford, după care a  urmat vizitarea şcolii, cu vizionarea claselor şi stabilirea primului contact cu elevii şi cadrele didactice engleze. Elevii au fost foarte  interesaţi de aspecte din viaţa colegilor lor din țările partenere, punând numeroase întrebări despre preferinţele şi preocupările acestora, dar şi cerând diverse informaţii despre ţările noastre, relieful și clima acestora, locuitorii lor.

A urmat prezentarea școlilor partenere.

O altă zi a fost dedicată unui workshop eTwinning, condus de doamna Andree Jordan, ambasador eTwinning, reprezentantă a British Council. A fost creat site-ul proiectului pe platforma eTwinning și s-au postat documente.

În cadrul ședințelor de lucru s-au prezentat rezultatele chestionarelor de evaluare inițială, s-au discutat activităţile desfăşurate până atunci şi s-au stabilit detalii ale activităţilor următoare în derularea proiectului.

Profesorii parteneri au intrat în clase și au participat la ore pe diverse teme ale proiectului. De asemenea ei au prezentat idei de logo ale proiectului, urmând ca varianta finală să se voteze pe site.

Au avut loc discuții organizatorice legate de următoarea întâlnire, care va avea loc la școala parteneră din Spania.

 

Plan de diseminare a reuniunii transnaționale din Anglia:

 

 • diseminare la clasele care participă la proiect – 16-20.03.2015
 • diseminare în cadrul consiliului profesoral al școlii – 18.03.2015
 • prezentarea informațiilor despre reuniune în newsletter-ul Eramus+, pe panoul Erasmus+ din școală și pe website-ul școlii
 • raport de diseminare către ISJ Constanța, inspector proiecte și programe europene
 • diseminare în cadrul comisiei metodice proiecte și programe europene – 25.03.2015
 • diseminare în mass-media (ziar, radio)
 • diseminare pe yahoo groups – parteneriate Erasmus+
 • diseminare internet: didactic.ro, forumprofesori.ro, You Tube

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.