Diseminare ”Connected Classrooms”

În cadrul proiectului european Connected Classrooms (2014-1-IT02-KA201-003351_4) ce se va desfăşura în perioada septembrie 2014 – august 2016, am participat la prima întâlnire colectivă, care a avut loc la Questembert, Franţa (23-27 februarie 2015) cu găzduirea la Lycée Marcellin Berthelot. La această întâlnire au participat 12 profesori şi 22 de elevi din 5 ţări partenere (Franţa, Italia, Turcia, Finlanda si România). România a  fost reprezentată de  o echipă de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, formată din 2 cadre didactice: Prof. Ciolacu Emanuela (coordonator de proiect) şi Prof. Enea Gela şi de doi elevi: Cioc Laura Elena şi Dumitru Andrei Bogdan, membri în echipa de proiect.

Programul proiectului a constat în următoarele activităţi:

Luni, 23.02.2015

-Sosirea participanţilor si a profesorilor îndrumători

Marti, 24.02.2015

-Întâmpinarea facută de către profesorii şi elevii francezi implicaţi în proiect urmată de o şedinţă plenară pentru prezentarea si cunoasterea tuturor membrilor proiectului.

-O a 2-a întâmpinare făcută de directorul şcolii urmată de o pauză de masă şi de socializare in zona special amenajată a liceului.

Primul atelier de lucru pentru proiectul  Europe through LEDs, prezentându-se de către profesorii coordonatori scopul proiectului şi liniile mari în care acesta trebuie să se desfăşoare. Se discută de asemenea toate probleme organizatorice pentru următoarele întâlniri şi se pune la  punct agenda acestora.

-Vizita liceului, a campusului(inclusiv căminele pentru elevi), a amfiteatrului, a atelierelor mecanice, a celor de modelare, prezentarea aparaturii de lucru.

Al 2-lea atelier de lucru, în care, în urma discuţiilor colective a elevilor şi a ideilor prezentate, se votează ideea de design a produsului prezentată de echipele României si Italiei. Se decid şi se împart sarcinile de lucru pentru fiecare sector de activitate(Italia – tehnic, România – cultural/artistic, Franţa – modelare 3D, Finlanda – documentare istorică si Turcia – audio).

Miercuri, 25.02.2015

-Elevii participanţi sunt împărţiţi în 2 grupuri. Grupul 1 participă la ora de ştiinţe şi tehnică ţinută de Prof. Rocher, în timp ce grupul 2 împreună cu profesorii lucrează la proiect, apoi grupurile inversează activităţile.

-Vizită a litoralul Atlanticului şi a Golfului Morhiban (unde este cea mai aglomerare de ape curgătoare, ca debit, de pe continent), apoi a oraşului Vannes.

Joi, 26.02.2015

-Participarea elevilor la ora de engleză a prof. Recher Joanna, în cadrul căreia au avut loc jocuri interactive de cultură generala.

-Al 3-lea atelier de lucru pentru proiect. Noi idei sunt prezentate din partea echipelor Turciei, respectiv Finlandei pentru îmbunătăţirea produsului.

-Vizita oraşului Questembert.

-Al 4-lea atelier de lucru pentru proiect. Se face prezentarea Power Point a întregii activităţi de colaborare din cadrul proiectului şi a modelul 3D al produsului finit, ce va fi asamblat în cadrul următoarei întalniri din Finlanda.

-Participarea elevilor la ora de engleză a Prof. Rofe Ian.

-Petrecerea de sfârşit a elevilor din ţările partenere.

Vineri, 27.02.2015

-Plecarea participanţilor şi a profesorilor.

Pe toată durata proiectului, participanţii vor avea ocazia să cunoască medii diferite de învăţământ, cultură şi civilazaţie specifică ţărilor pe care le vor vizita, unde vor fi găzduiţi de următoarele instituţii: OtalammenKoulu School, Otalampi-Vihti, Finlanda; Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova, România; Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseşi, Istanbul, Turcia; I.T.T.S Alessandro Volta, Perugia, Italia. Ordinea următoarelor  întâlniri transnaţionale:

Întâlnirea 2: 28aprilie-1mai 2015, Otalampi, Finlanda

Întâlnirea 3: octombrie 2015, Istanbul, Turcia

Întâlnirea 4: martie 2016, Craiova, România

Întâlnirea 5: mai 2016, Perugia, Italia

Toate detaliile despre proiect, activităţile din cadrul acestuia şi noutăţi despre produse vor fi postate pe website-ul www.connectedclassrooms.eu .

Material realizat de DUMITRU Andrei-Bogdan, participant în proiectul european ERASMUS+ Connected Classrooms, elev al Liceului de Arte ,,Marin Sorescu”, Craiova.