DAAD – Cursuri universitare de vara pentru studenti si absolventi straini in Germania

Obiectiv

Aceste burse dau posibilitatea de a urma cursuri de limbă şi civilizaţie precum și cursuri de limbaj de specialitate, oferite de instituţii de învăţământ superior de stat sau recunoscute de stat din Germania sau institute afiliate acestora. Instituțiile și oferta de cursuri pot fi consultate pe site-ul DAAD la http://www.daad.de/hsk-kursliste.

Durata

Durata minima este de 18 zile de curs cu cel puţin 25 de unităţi de curs pe săptămână. Oferta este valabilă în lunile de vară (cel mai devreme luna mai) și vizează perioada de vacanță la instituţiile de învăţământ superior din Germania. Cursurile se ţin în limba germană. Aceste burse nu pot fi prelungite.

Bursa

Cuantumul bursei este de 850 € pe lună. Din această sumă se va acoperi costul cursului de vară, precum si o parte din cheltuielile aferente sederii în Germania pentru o perioadă de 3-4 săptămâni. În plus, DAAD oferă o sumă pauşală de călătorie de 275 €.

Bursele sunt acordate sub formă de burse parţiale. Cel mai probabil va fi nevoie şi de un raport financiar personal. Cazarea este de regulă rezervată prin organizatorul cursului.

Premise

Îşi pot depune dosarul pentru o astfel de bursă studenţi din toate domeniile, nivel bachelor sau master, care la momentul începerii bursei vor fi încheiat cel puţin doi ani de studiu. Absolvenții unui ciclu de bachelor îşi pot depune dosarul, doar dacă vor urma un master consecutiv. Din actele depuse la dosar trebuie să reiasă în mod explicit intenția candidatului de a urma un ciclu de master.

Absolvenţii de master şi doctoranzii nu pot candida în acest program. La momentul începerii bursei, candidații trebuie să fie înscriși la o universitate din țara de origine sau de reședință (alta decât Germania).

Pot candida cadre didactice universitare tinere. Candidaţii trebuie să dispună de cunoştinţe bune de limbă germană, să poată urma prelegeri în limba germană şi să participe la activităţi de grup. Cunoştinţele de germană certificate trebuie să fie la cel puţin nivelul B1 al Cadrului European de Referință pentru Limbi. Ultimul certificat de limbă nu trebuie să fie mai vechi de un an.

Observație: în România, următoarele atestate de limbă sunt recunoscute, de regulă, fără limită de timp: DSD – Diplomă de limbă KMK nivel II, Abitur – Clasa specială și certificatele Institutului Goethe (B1, B2, C1, C2).

Vârsta minimă la momentul începerii bursei trebuie să fie de 18 ani. Dosarul pentru acest program nu poate fi depus decât o dată la trei ani

Informaţii specifice pentru România

Informaţii generale

Bursele se acordă în primul rând persoanelor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior românesc (studenţi, absolvenţi, cercetători, cadre didactice universitare) sau angajaţilor instituţiilor de cercetare româneşti. Valabil pentru programele individuale: candidaturile persoanelor care, la momentul începerii bursei, se află deja de mai mult de doi ani în Germania, nu pot fi luate în considerare.

Selecţia se face de către o comisie independentă de cadre didactice universitare (din România şi Germania) şi se are în vedere strict calificarea profesională a candidatului, precum şi calitatea proiectului propus.

La adresa www.daad.de/stipendien/de/index.de.html?land=10 găsiţi alte informaţii specifice pentru România.

Acte necesare

Informaţii despre actele necesare pot fi consultate pe „Lista de verificare a documentelor”, pe care o puteţi descărca de pe site-ul www.daad.ro. Vă rugăm să aveţi în vedere că fomularul de înscriere trebuie completat online (www.daad.ro).

Pe formularul de înscriere candidaţii trebuie să menţioneze cursurile dorite. Candidații trebuie să completeze toate rubricile și să menționeze diferitele localități/instituții de studiu și/sau duratele cursurilor. Aceaste preferinţe sunt luate, pe cât posibil, în considerare de către DAAD. Având în vedere însă capacităţile limitate, DAAD îşi păstrează dreptul de a decide locul în care se va desfăşura cursul.

Opțiunile exprimate în dosarul de candidatură nu pot fi modificate ulterior. Vă rugăm să aveţi în vedere că numai dosarele complete, depuse la termen, pot fi luate în considerare. Acestea trebuie să includă toate datele referitoare la examenele date și dovezile aferente.

Vă rugăm să înaintaţi dosarul într-un singur exemplar. Actele Dvs. (inclusiv anexe, documente, etc.) nu pot fi returnate.

Termen limită şi adresa la care se depune dosarul

Depunerea dosarului direct la DAAD Bonn nu este posibilă. Dosarele trebuie depuse până la data de 30 noiembrie a fiecărui an la Ambasada Germaniei din Bucureşti:

Ambasada Germaniei la Bucureşti
Kulturreferat / DAAD Stipendien
Str. Căpitan Aviator Gheorghe Demetriade Nr. 6-8
011848 Bucureşti

Consultanţă

Pentru informaţii suplimentare şi consiliere personală vă rugăm să contactaţi un lector DAAD (o listă a lectorilor DAAD poate fi consultată pe www.daad.ro) sau Centrul de Informare DAAD din Bucureşti:

Centrul de Informare DAAD
Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59
011013 Bucureşti

Tel./Fax: 021 310.15.40
Mobil: 0721 825.419
E-mail: info@daad.ro

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close