Controale la cantinele si chioscurile scolare din Vaslui

În paralel cu verificarea condiţiilor de igienă în care vor învăţa elevii, inspectorii DSVSA Vaslui vor verifica şi respectarea cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în unităţi de învăţământ care posedă cantine. De asemenea, se va urmări şi modul de gestionare a programului „Corn şi lapte”, în special depozitarea produselor, şi vor fi verificate chioşcurile din interiorul sau din apropierea unităţilor şcolare.

Pentru funcţionarea în condiţii de securitate alimentară, inspectorii DSVSA Vaslui atenţionează responsabilii cantinelor şcolare asupra obligaţiilor care le revin. Astfel, aprovizionarea cu materii prime trebuie făcută numai din unităţi autorizate, alimentele trebuie să aibă etichete, să fie în termen de valabilitate, iar carnea să fie marcată. În plus, trebuie asigurate spaţii corespunzătoare de depozitare a materiei prime, iar pregătirea alimentelor şi prepararea hranei să se facă în spaţii separate, respectiv asigurarea de spaţii special destinate pentru zarzavat, carne, peşte, ouă, fiecare separat, respectând şi celelalte prevederi legale în vigoare. În situaţia în care se face aprovizionarea cu alimente, pentru prevenirea îmbolnăvirii elevilor, conducerea unităţii de învăţământ are responsabilitatea ca, în cadrul programului “Cornul şi laptele” să deţină un spaţiu frigorific, care să menţină produsele în stare corespunzătoare, până la distribuirea către elevi, precum şi asigurarea manipulării alimentelor cu respectarea normelor de igienă specifice.

Sursa: Vremea Noua